it-swarm-eu.dev

Jak určit více ignorovaných vzorů pro příkaz `tree`?

Potřebuji vytisknout adresářovou strukturu našeho produkčního systému a chtěl bych odstranit některé konkrétní adresáře z strom ?

Jak určit více ignorovaných vzorů pro příkaz tree?

115
Bharat Sinha

Jednoduše poskytnete všechny vzory pro -I příkaz oddělený |. Z manpage:

-P pattern
   List only those files that match the wild-card pattern. Note:
   you must use the -a option to also consider those files begin‐
   ning with a dot `.' for matching. Valid wildcard operators are
   `*' (any zero or more characters), `?' (any single character),
   `[...]' (any single character listed between brackets (optional
   - (dash) for character range may be used: ex: [A-Z]), and
   `[^...]' (any single character not listed in brackets) and `|'
   separates alternate patterns.

-I pattern
   Do not list those files that match the wild-card pattern.

Tak například

tree -I 'test*|docs|bin|lib'

přeskočí adresáře „docs“, „bin“ a „lib“ a jakýkoli adresář s názvem „test“ v názvu, kdekoli se mohou nacházet v hierarchii adresářů. Samozřejmě můžete použít zástupné znaky pro mnohem silnější shodu.

158
ire_and_curses