it-swarm-eu.dev

Jak nainstalovat aktualizace pomocí příkazového řádku?

Když se přihlásím na svůj webový server přes SSH, vidím tyto informace:

88 packages can be updated.
80 updates are security updates

Zkusil jsem apt-get update pak apt-get upgrade ale při každém přihlášení se stále zobrazuje zpráva o aktualizacích. Jak je mohu nainstalovat?

729
Marlin

Použij toto:

Sudo apt update    # Fetches the list of available updates
Sudo apt upgrade    # Installs some updates; does not remove packages
Sudo apt full-upgrade # Installs updates; may also remove some packages, if needed
Sudo apt autoremove  # Removes any old packages that are no longer needed

Dokumentaci o každé možnosti apt najdete v manuály pro apt . Jsou k dispozici také spuštěním man apt ve vašem terminálu.

Použití obou upgrade a full-upgrade společně obvykle není potřeba, ale v některých případech to může pomoci: viz Dokumentace Debianu o upgradech z Debianu 9 .

908
SirCharlo

Spusťte všechny příkazy zadáním Sudo jednou:

Sudo -- sh -c 'apt-get update; apt-get upgrade -y; apt-get dist-upgrade -y; apt-get autoremove -y; apt-get autoclean -y'

nebo:

Sudo -s -- <<EOF
apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get dist-upgrade -y
apt-get autoremove -y
apt-get autoclean -y
EOF

nebo dokonce kratší v smyčce (díky @ dezert!):

Sudo bash -c 'for i in update {,dist-}upgrade auto{remove,clean}; do apt-get $i -y; done'

Další podrobnosti naleznete v dokumentaci Příkazy údržby .

134
Benny

Toto je normální chování.

Zpráva, která se zobrazí při přihlášení, byla připojena ke stavu serveru „Zpráva dne“, což je pouze aktualizováno každý kalendářní den (nebo při spuštění/spuštění serveru). Podívejte se na obsah pomocí

cat /etc/motd

Po spuštění se stále zobrazují stejné dostupné aktualizace

Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade

lze očekávat. Pokud tento příkaz znovu spustíte, budete pouze vyzváni k dalším aktualizacím, pokud byly vydány ještě další (novější) aktualizace.

93
david6

Jakmile se přihlásíte na server, spusťte níže uvedený příkaz.

Sudo apt-get upgrade

Mělo by to udělat trik. Možná stačí restartovat server.

11
NorTicUs

V mém případě jsem měl nesprávný nebo nepřístupný URL in /etc/apt/sources.list. Po odstranění této adresy URL jsem byl schopen úspěšně aktualizovat všechny balíčky.

Příkazy:

Sudo vi /etc/apt/sources.list
Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade
9
burtsevyg

Moje (opravdu pozdě, mám rád nekromantské odznaky :-)) řešení:

 1. Instalace wajig (jednou):

  Sudo apt-get install wajig 
  
 2. Pokud chcete systém zcela aktualizovat/upgradovat

  wajig dailyupgrade
  

  (v případě potřeby požádá o heslo a provede všechny kroky aktualizace, upgradu, dist upgradu a autoremove).

7
Rmano

Možná to budete muset udělat také -

Sudo touch /etc/motd.tail

Od - buntu mi říká, že mám balíčky na upgrade, když ne

Fungovalo to pro mě 14.04

4
John Behan

Pokud spustíte apt-get update znovu po apt-get upgrade bylo ukončeno, měly by tyto zprávy při přihlášení ssh zmizet.

0
Francisco Luz

tento skript je užitečný pro automatizaci aktualizací, včetně odstranění nepotřebných balíčků a provedení restartu pouze v případě, že to operační systém chce

remote_user=usernamehere
remote_Host=example.com

ssh -A -n -o StrictHostKeyChecking=no ${remote_user}@${remote_Host} && \
Sudo apt-get update && \
Sudo apt-get -f install -y && \
Sudo apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confnew" -yy dist-upgrade -y && \
Sudo apt-get autoremove -y && \
[ -f /var/run/reboot-required ] && \
echo "Sudo reboot now" && \
Sudo reboot now 

chcete-li spustit na místní krabici, nechte první řádek, který dělá ssh

zde je alias, který uložím v ~/.bashrc

alias doit='echo; kill $( ps -eafww|grep update-manager|grep -v grep | grep update-manager | tr -s " " |cut -d" " -f2 ) > /dev/null 2>&1; echo "Sudo apt-get update && Sudo apt-get dist-upgrade && [ -f /var/run/reboot-required ] && echo && echo reboot required && echo";echo;Sudo apt-get update && Sudo apt-get dist-upgrade && [ -f /var/run/reboot-required ] && echo && echo reboot required && echo '

pak na terminálu právě vydám doit

0
Scott Stensland