it-swarm-eu.dev

Jak mohu spustit konkrétní příkaz pro každý výsledek hledání?

Jak lze spustit konkrétní příkaz pro každý soubor, který byl nalezen pomocí příkazu find? Pro účely této otázky můžeme říci, že bych chtěl jednoduše smazat každý soubor nalezený pomocí find.

54
FailedDev

pravit: Zatímco následující odpověď vysvětluje obecný případ použití, měl bych poznamenat, že mazání souborů a adresářů je zvláštní případ. Namísto použití -execdir rm {} \; konstruujte, stačí použít -delete, jako v:

find -iname '*.txt' -delete

Tím je zpracována řada případů Edge, o kterých byste neměli přemýšlet, včetně toho, jaké soubory objednávek a adresáře je třeba odstranit, aby nedošlo k chybám. Pro jiné případy použití ...

Nejlepší způsob, jak zpracovat spouštění příkazů výsledků hledání, je obvykle použít různé -exec možnosti příkazu find. Zejména byste se měli pokusit použít -execdir kdykoli je to možné, protože běží uvnitř adresáře nalezeného souboru a je obecně bezpečnější (ve smyslu prevence katastrofických chyb) než jiné možnosti.

The -exec voleb následuje příkaz, který chcete spustit s {} označující místo, kam má být nalezen soubor nalezený a je ukončen buď \; pro spuštění příkazu jednou pro každý soubor nebo + nahradit {} se seznamem argumentů všech zápasů. Všimněte si, že je ukončen středník středníku, takže mu Shell nerozumí jako oddělovač vedoucí k novému příkazu.

Řekněme, že jste našli všechny textové soubory:

find -iname '*.txt' -execdir rm {} \;

Zde je relevantní bit z manuálu pro hledání (man find):

  -exec command ;
     Execute command; true if 0 status is returned. All following
     arguments to find are taken to be arguments to the command until
     an argument consisting of ‘;’ is encountered. The string ‘{}’
     is replaced by the current file name being processed everywhere
     it occurs in the arguments to the command, not just in arguments
     where it is alone, as in some versions of find. Both of these
     constructions might need to be escaped (with a ‘\’) or quoted to
     protect them from expansion by the Shell. See the EXAMPLES sec-
     tion for examples of the use of the -exec option. The specified
     command is run once for each matched file. The command is exe-
     cuted in the starting directory.  There are unavoidable secu-
     rity problems surrounding use of the -exec action; you should
     use the -execdir option instead.


  -exec command {} +
     This variant of the -exec action runs the specified command on
     the selected files, but the command line is built by appending
     each selected file name at the end; the total number of invoca-
     tions of the command will be much less than the number of
     matched files.  The command line is built in much the same way
     that xargs builds its command lines. Only one instance of ‘{}’
     is allowed within the command. The command is executed in the
     starting directory.


  -execdir command ;

  -execdir command {} +
     Like -exec, but the specified command is run from the subdirec-
     tory containing the matched file, which is not normally the
     directory in which you started find. This a much more secure
     method for invoking commands, as it avoids race conditions dur-
     ing resolution of the paths to the matched files. As with the
     -exec action, the ‘+’ form of -execdir will build a command line
     to process more than one matched file, but any given invocation
     of command will only list files that exist in the same subdirec-
     tory. If you use this option, you must ensure that your $PATH
     environment variable does not reference ‘.’; otherwise, an
     attacker can run any commands they like by leaving an appropri-
     ately-named file in a directory in which you will run -execdir.
     The same applies to having entries in $PATH which are empty or
     which are not absolute directory names.
64
Caleb

Alternativou je zanášet výstup a analyzovat jej následnými příkazy. Jediným bezpečným způsobem, jak toho dosáhnout, je použít -print0 volba, která říká, že find má použít oddělovač null jako oddělovač výsledků. Přijímací příkazy musí mít schopnost rozpoznat nulový oddělený vstup. Příklad:

find /home/phunehehe -iregex '.*\.png$' -print0 | xargs -0 file

Všimněte si, že -0 volba řekne xargs, aby s vstupem zacházelo jako s nulovým oddělovačem.

9
phunehehe

Najít má vestavěný příkaz k odstranění, pokud je to vše, co musíte udělat.

find . -name "*.txt" -delete

Všechny nalezené soubory TXT budou odstraněny pomocí výše uvedeného příkazu.

3
SaultDon

Hledal jsem na to odpověď a narazil jsem na toto vlákno. Odpovědi mi daly myšlenku, jak toho dosáhnout. Předpokládejme, že chcete najít mediainfo všech souborů JPEG

To by připojilo mediainfo " na začátku a " na konci každého přiřazeného souboru (Chcete-li co nejvíce uniknout speciálním znakům), vložte jej do skriptu a spusťte skript:

find . -name *.jpg | sed -e 's/^/mediainfo "/g;' | sed -e 's/$/"/g;' > foo.sh && sh foo.sh

V případě, že se obáváte, že se něco může pokazit, můžete přeskočit přesměrování výstupu do souboru a před spuštěním skriptu jen vidět výsledek v terminálu.

2
RuMAN S

Toho lze dosáhnout pomocí příkazu xargs. xargs v podstatě spustí příkaz jednou pro každou instrukci svého standardního vstupu. Pokud tedy potřebujete vymazat všechny .jpg soubory například v adresáři, rychlý způsob na příkazovém řádku je:

$ find ./ -name "*.jpg" | xargs rm 

K tomu můžete také použít backtick (nad tlačítkem Tab) (mějte na paměti, že se jedná o znak backquote, nikoliv o jediný citát):

$ rm `find ./ -name "*.jpg"`

Všimněte si, že vzhledem ke způsobu xargs a shellu zpracovávají jejich vstup, metoda xargs funguje, pouze pokud žádný ze zahrnutých názvů souborů a názvů adresářů neobsahuje mezeru nebo žádný z \"'; metoda backquote funguje pouze v případě, že žádný ze zahrnutých názvů souborů a adresářů neobsahuje mezery nebo žádný z \[?*.

0
IG83