it-swarm-eu.dev

Jak mohu ověřit SSL certifikáty na příkazovém řádku?

Snažím se ověřit/ověřit, že zde uložený klíč rsa, balíček ca a svazek jsou v pořádku. Nejsou obsluhovány webovým serverem. Jak je mohu ověřit?

60
xenoterracide

Za předpokladu, že jsou vaše certifikáty ve formátu PEM, můžete:

openssl verify cert.pem

Pokud je váš „ca-bundle“ soubor obsahující další zprostředkující certifikáty ve formátu PEM:

openssl verify -untrusted ca-bundle cert.pem

Pokud vaše openssl není nastavena tak, aby automaticky používala nainstalovanou sadu kořenových certifikátů (např. V /etc/ssl/certs), pak můžete použít -CApath nebo -CAfile k určení CA.

67
Andy

Zde je jednoplášť pro ověření řetězce certifikátů:

openssl verify -verbose -x509_strict -CAfile ca.pem -CApath nosuchdir cert_chain.pem

To nevyžaduje instalaci CA kdekoli.

Podrobnosti viz https://stackoverflow.com/questions/20409534/how-does-an-ssl-certificate-chain-bundle-work .

19
Vadzim

Rozšíření výše uvedených odpovědí.

Pokud máte zprostředkující certifikáty v samostatném souboru, protože jsou v postfixu a Apache, abychom některé jmenovali, stále můžete ověřit řetězec na příkazovém řádku.

bash

openssl verify -verbose -x509_strict <(cat intermediate.crt my-domain.crt)

Většina * nixových nábojů

cat intermediate.crt my-domain.crt | openssl verify -verbose -x509_strict

Doufám, že to někomu může pomoci.

0
sastorsl

Nedávno jsem použil tento nástroj https://github.com/drwetter/testssl.sh a poskytuje komplexní zprávu týkající se SSL.

Příklad výstupu:

Testing protocols via sockets except NPN+ALPN

 SSLv2   not offered (OK)
 SSLv3   not offered (OK)
 TLS 1   not offered
 TLS 1.1  not offered
 TLS 1.2  offered (OK)
 TLS 1.3  not offered and downgraded to a weaker protocol
 NPN/SPDY  not offered
 ALPN/HTTP2 h2, http/1.1 (offered)

 Testing cipher categories

 NULL ciphers (no encryption)            not offered (OK)
 Anonymous NULL Ciphers (no authentication)     not offered (OK)
 Export ciphers (w/o ADH+NULL)           not offered (OK)
 LOW: 64 Bit + DES, RC[2,4], MD5 (w/o export)    not offered (OK)
 Triple DES Ciphers / IDEA             not offered
 Obsolete: SEED + 128+256 Bit CBC cipher      offered
 non-FS Strong encryption (AEAD ciphers)      offered (OK)
 Forward Secure Strong encryption (AEAD ciphers)  offered (OK)


 Testing robust (perfect) forward secrecy, (P)FS -- omitting Null Authentication/Encryption, 3DES, RC4

 PFS is offered (OK)     ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
               ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES256-SHA
               ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
               ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES128-SHA
 Elliptic curves offered:   prime256v1 secp384r1 secp521r1 X25519 X448


 Testing server preferences

 Has server cipher order?   yes (OK)
 Negotiated protocol     TLSv1.2
 Negotiated cipher      ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Cipher order
  TLSv1.2:  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-SHA384
        ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA AES128-GCM-SHA256
        AES128-SHA AES256-SHA


 Testing server defaults (Server Hello)

 TLS extensions (standard)  "renegotiation info/#65281" "server name/#0"
               "EC point formats/#11" "session ticket/#35"
               "status request/#5" "max fragment length/#1"
               "application layer protocol negotiation/#16"
               "encrypt-then-mac/#22"
               "extended master secret/#23"
 Session Ticket RFC 5077 hint 7200 seconds, session tickets keys seems to be rotated < daily
 SSL Session ID support    yes
 Session Resumption      Tickets: yes, ID: yes
 TLS clock skew        Random values, no fingerprinting possible
 Signature Algorithm     SHA256 with RSA
 Server key size       RSA 2048 bits
 Server key usage       Digital Signature, Key Encipherment
 Server extended key usage  TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
 Serial / Fingerprints    REDACTED / SHA1 REDACTED
               SHA256 REDACTED
 Common Name (CN)       REDACTED (CN in response to request w/o SNI: *.REDACTED )
 subjectAltName (SAN)     REDACTED
 Issuer            Let's Encrypt Authority X3 (Let's Encrypt from US)
 Trust (hostname)       Ok via SAN (SNI mandatory)
 Chain of trust        Ok
 EV cert (experimental)    no
 ETS/"eTLS", visibility info not present
 Certificate Validity (UTC)  72 >= 30 days (2020-03-19 22:41 --> 2020-06-17 22:41)
 # of certificates provided  2
 Certificate Revocation List --
 OCSP URI           http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org
 OCSP stapling        offered, not revoked
 OCSP must staple extension  --
 DNS CAA RR (experimental)  not offered
 Certificate Transparency   yes (certificate extension)


 Testing HTTP header response @ "/"

 HTTP Status Code       200 OK
 HTTP clock skew       -1 sec from localtime
 Strict Transport Security  366 days=31622400 s, just this domain
 Public Key Pinning      --
 Server banner        nginx
 Application banner      --
 Cookie(s)          (none issued at "/")
 Security headers       X-Frame-Options SAMEORIGIN
               X-Content-Type-Options nosniff
               X-Served-By REDACTED, REDACTED
               Cache-Control public, max-age=3600
 Reverse Proxy banner     X-Cache: HIT, HIT
               X-Cache-Hits: 3, 1
               Via: 1.1 varnish


 Testing vulnerabilities

 Heartbleed (CVE-2014-0160)        not vulnerable (OK), no heartbeat extension
 CCS (CVE-2014-0224)            not vulnerable (OK)
 Ticketbleed (CVE-2016-9244), experiment. not vulnerable (OK)
 ROBOT                   not vulnerable (OK)
 Secure Renegotiation (RFC 5746)      supported (OK)
 Secure Client-Initiated Renegotiation   not vulnerable (OK)
 CRIME, TLS (CVE-2012-4929)        not vulnerable (OK)
 BREACH (CVE-2013-3587)          potentially NOT ok, uses gzip HTTP compression. - only supplied "/" tested
                      Can be ignored for static pages or if no secrets in the page
 POODLE, SSL (CVE-2014-3566)        not vulnerable (OK), no SSLv3 support
 TLS_FALLBACK_SCSV (RFC 7507)       No fallback possible (OK), no protocol below TLS 1.2 offered
 SWEET32 (CVE-2016-2183, CVE-2016-6329)  not vulnerable (OK)
 FREAK (CVE-2015-0204)           not vulnerable (OK)
 DROWN (CVE-2016-0800, CVE-2016-0703)   not vulnerable on this Host and port (OK)
                      make sure you don't use this certificate elsewhere with SSLv2 enabled services
                      https://censys.io/ipv4?q=REDACTED could help you to find out
 LOGJAM (CVE-2015-4000), experimental   not vulnerable (OK): no DH EXPORT ciphers, no DH key detected with <= TLS 1.2
 BEAST (CVE-2011-3389)           not vulnerable (OK), no SSL3 or TLS1
 LUCKY13 (CVE-2013-0169), experimental   potentially VULNERABLE, uses cipher block chaining (CBC) ciphers with TLS. Check patches
 RC4 (CVE-2013-2566, CVE-2015-2808)    no RC4 ciphers detected (OK)


 Testing 370 ciphers via OpenSSL plus sockets against the server, ordered by encryption strength

Hexcode Cipher Suite Name (OpenSSL)    KeyExch.  Encryption Bits   Cipher Suite Name (IANA/RFC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 xc030  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    ECDH 256  AESGCM   256   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 xc028  ECDHE-RSA-AES256-SHA384      ECDH 256  AES     256   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
 xc014  ECDHE-RSA-AES256-SHA       ECDH 256  AES     256   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
 x35   AES256-SHA            RSA    AES     256   TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
 xc02f  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256    ECDH 256  AESGCM   128   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 xc027  ECDHE-RSA-AES128-SHA256      ECDH 256  AES     128   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
 xc013  ECDHE-RSA-AES128-SHA       ECDH 256  AES     128   TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
 x9c   AES128-GCM-SHA256         RSA    AESGCM   128   TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 x2f   AES128-SHA            RSA    AES     128   TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA


 Running client simulations (HTTP) via sockets

 Android 4.4.2        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Android 5.0.0        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Android 6.0         TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Android 7.0         TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Android 8.1 (native)     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Android 9.0 (native)     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Android 10.0 (native)    TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Chrome 74 (Win 10)      TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Chrome 79 (Win 10)      TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Firefox 66 (Win 8.1/10)   TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Firefox 71 (Win 10)     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 IE 6 XP           No connection
 IE 8 Win 7          No connection
 IE 8 XP           No connection
 IE 11 Win 7         TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 IE 11 Win 8.1        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 IE 11 Win Phone 8.1     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 IE 11 Win 10         TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Edge 15 Win 10        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Edge 17 (Win 10)       TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Opera 66 (Win 10)      TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Safari 9 iOS 9        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Safari 9 OS X 10.11     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Safari 10 OS X 10.12     TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Safari 12.1 (iOS 12.2)    TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Safari 13.0 (macOS 10.14.6) TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Apple ATS 9 iOS 9      TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Java 6u45          No connection
 Java 7u25          No connection
 Java 8u161          TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Java 11.0.2 (OpenJDK)    TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 Java 12.0.1 (OpenJDK)    TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 OpenSSL 1.0.2e        TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 256 bit ECDH (P-256)
 OpenSSL 1.1.0l (Debian)   TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 OpenSSL 1.1.1d (Debian)   TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)
 Thunderbird (68.3)      TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, 253 bit ECDH (X25519)

Dalším skvělým nástrojem CLI je gnutls-cli. Je zabudován v systémech MacOS a Linux-Unix.

0
Gulok