it-swarm-eu.dev

Existuje způsob, jak zjistit, která verze GTK je nainstalována pomocí příkazového řádku?

Existuje způsob, jak zjistit, která verze GTK je nainstalována pomocí příkazového řádku?

Pracuji na Ubuntu 11.10.

58
Black Block

apt-cache policy libgtk2.0-0 libgtk-3-0 (volitelně potrubí do grep Installed)

nebo

dpkg -l libgtk2.0-0 libgtk-3-0

56
zpletan

Zkuste to:

dpkg -l libgtk2.0-0 libgtk-3-0

Tím získáte informace pro GTK 2 i 3.

7
MiJyn

--get-selections vám ukáže nainstalované balíčky

dpkg --get-selections | grep gtk
5
Eddie B
  1. Otevřete Správce balíků Synaptic: enter image description here

  2. Do pole „Rychlý filtr“ zadejte „libgtk-3“.

  3. Knihovny Gtk3 jsou obsaženy v „libgtk-3-0“. Možná budete chtít vybrat pro větší pohodlí. Vaše nainstalovaná verze se zobrazí ve sloupci „Instalovaná verze“. Pokud potřebujete další informace, stiskněte tlačítko „Vlastnosti“.

Snaž se: dpkg-query -W libgtk-3-bin

# Gives version as 3.10.8, separated on the left by a tab, and on the right by a ~
$ dpkg-query -W libgtk-3-bin
libgtk-3-bin    3.10.8~8+qiana

# An associated package also gives the package architecture [for me]
$ dpkg-query -W libgtk-3-0
libgtk-3-0:AMD64    3.10.8~8+qiana
2
ThorSummoner