it-swarm-eu.dev

Existují nějaké barvy, které by se v designu uživatelského rozhraní neměly používat?

Existují nějaké barvy, které by se v designu uživatelského rozhraní neměly používat? Kteří)? Proč?

5
Moshe

Neexistují žádné barvy, které by neměly být použity, ale existují kombinace, které nejsou užitečné, pokud jde o estetiku a snadné vnímání nebo nevhodné použití barvy, která se střetává s kulturně přijímanými symboly.

Nezapomeňte zkontrolovat, že barva slepá nebude mít potíže s vaším uživatelským rozhraním a že použití barvy pro kódování informací se provádí pouze redundantně (pokud barvu odeberete, lidé mohou snadno použít uživatelské rozhraní).

Doporučuji Ware's Visual Thinking for Design jako dobrou knihu, která zahrnuje slušné množství teorie barev a její aplikaci.

Jako praktickou zkratku pro zjištění mnoha problémů si prohlédněte své uživatelské rozhraní v odstínech šedé (nebo proveďte počáteční návrh bez barvy) a zjistěte, zda se v uživatelském rozhraní nenacházejí nějaké problémy s používáním barev.

21
Splog