it-swarm-eu.dev

Kategorie Výpis s kategorií "vybrané" byl zvýrazněn

Existuje způsob, jak nakreslit výpis kategorií a zvýraznit právě prohlíženou kategorii?

Kromě toho by bylo skvělé zvýraznit aktuální kategorii, pokud je zobrazen příspěvek nebo stránka, která je k ní přiřazena.

Nějaká pomoc velmi oceňovaná ...

Zde je můj aktuální kód (vylučuji výchozí kategorii "nezařazené") ...

  echo "<div class='menu top'><ul>";
    $cat_args = array('orderby' => 'name', 'show_count' => $c, 'hierarchical' => $h);
    $cat_args['title_li'] = '';
    $cat_args['exclude_tree'] = 1;
    wp_list_categories(apply_filters('widget_categories_args', $cat_args));
  echo "</ul></div>";
3
Scott B

Wordpress Codex pro tag wp_list_categories je ve skutečnosti velmi užitečný - Wordpress již přiřazuje třídu ke značce <li> aktuální kategorie.

V tomto okamžiku stačí přidat položku do vašeho souboru .css motivu, aby bylo možné aplikovat jakékoli zvýraznění, které chcete do této třídy.

Například:

li.current-cat { 
background: #CCC; }

Mělo by vám dát pěkné šedé pozadí.

2
Chris Hubbs

Moje první sklon je, že budete muset nějakým způsobem aplikovat jinou třídu na "aktuální" kategorii a pak pomocí CSS zvýraznit. Doufejme, že je to začátek.

0
Travis Northcutt