it-swarm-eu.dev

blocks

UIButton blok ekvivalentní addTarget: action: forControlEvents: metoda?

Jak spustíte blok po zpoždění, například -performSelector: withObject: afterDelay :?

Co znamená klíčové slovo „__block“?

Blok Objective-C jako parametr

Jak zrušit NSBlockOperation

Objekt Object-C Block s dokončením kódu Xcode

Čekání na provedení dvou asynchronních bloků před spuštěním dalšího bloku

Mám ještě kopírovat/Block_copy bloky pod ARC?

Jak deklarovat blok s argumenty v rychlé?

Jak mohu záměrně zlomit/poškodit sektor na SD kartě?