it-swarm-eu.dev

Zkomprimujte .tgz

Chci komprimovat soubory ve formátu .tgz. Vím, jak udělat tar.gz (s dehtem a gzipem) a někteří lidé říkají, že je to téměř stejné, ale musím udělat .tgz, jak?

57
RocketMan

Soubor tar.gz a .tgz jsou podobné.

Komprimovat soubory pomocí dehtu:

tar -cvzf <name of tarball>.tgz /path/to/source/folder

například chci vytvořit backup.tgz nebo backup.tar.gz ze složky /home/user/project

tar -cvzf backup.tgz /home/user/project

tar -cvzf backup.tar.gz /home/user/project

Můžeš použít tar cvzf namísto tar -cvzf také.

Extrakt .tgz nebo .tar.gz soubory pomocí dehtu

tar -xvzf backup.tgz

tar -xvzf backup.tar.gz

Mnemonic pro komprese (na pořadí příznaků nezáleží)

  • C ompress
  • Z ee
  • F ile
  • V erbose

Mnemonic pro extrakce (na pořadí příznaků nezáleží)

  • e X trakt
  • Z ee
  • F ile
  • V erbose
82
wisemonkey

Je to stejné. Stačí přejmenovat soubor z file.tar.gz to file.tgz.

12
arrange