it-swarm-eu.dev

Jak vymažu přihlašovací údaje z mezipaměti ze svého profilu Windows?

Zdá se, že systém Windows ukládá moje přihlašovací údaje pro různé aplikace (terminálové servery atd.) A rád bych tato data vyčistil.

Jak lze zálohovat a vymazat tato data?

65

Nástroj pro odstranění pověření uložených v mezipaměti je obtížné najít. Ukládá data certifikátů a také uživatelská hesla.

Otevřete příkazový řádek nebo zadejte do příkazu run následující příkazy

 rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr

Image of cached credentials

Systém Windows 7 to usnadňuje vytvořením ikony na ovládacím panelu s názvem „Správce pověření“

enter image description here

75

K dispozici je také obslužný program příkazového řádku:

C:\> cmdkey /?

Creates, displays, and deletes stored user names and passwords.

The syntax of this command is:

CMDKEY [{/add | /generic}:targetname {/smartcard | /user:username {/pass{:password}}} | /delete{:targetname | /ras} | /list{:targetname}]

Examples:

 To list available credentials:
   cmdkey /list
   cmdkey /list:targetname

 To create domain credentials:
   cmdkey /add:targetname /user:username /pass:password
   cmdkey /add:targetname /user:username /pass
   cmdkey /add:targetname /user:username
   cmdkey /add:targetname /smartcard

 To create generic credentials:
   The /add switch may be replaced by /generic to create generic credentials

 To delete existing credentials:
   cmdkey /delete:targetname

 To delete RAS credentials:
   cmdkey /delete /ras
14
David M. Miller

Použijte cmd:

Net Use

(chcete-li zjistit, k čemu jste připojeni)

Net Use * /DELETE

(smazat všechna připojení)

Net Use info není to samé, co je uvedeno v keymgr nebo mgr pověření.

5
user113896

FYI, právě jsem narazil na případ, kdy pověření (možná zkorumpované, protože se objevilo pod položkou pojmenovanou pouze se dvěma lichými znaky Unicode) se objevilo pouze v rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr rozhraní, a nikoli v rozhraní Credential Manager na ovládacím panelu Windows 7. Může tedy být užitečné zkontrolovat obě rozhraní pro pověření v mezipaměti.

4
Ryan