it-swarm-eu.dev

Změna adres URL připojení?

Jak mohu změnit formát adres URL stránky přílohy z /[post-url]/[attachment-name]/ na /media/[attachment-name]/? Chápu, že mohu přepsat výstup get_attachment_link přes filtr attachment_link, ale myslím, že musím změnit strukturu přesměrování, takže WordPress ví, jak s těmito adresami pracovat?

6
Jan Fabry

Můžete provést následující:

/* add new rewrite rule */
function attachment_rewrite( $wp_rewrite ) {
  $rule = array(
    'media/(.+)' => 'index.php?attachment=' . $wp_rewrite->preg_index(1)
  );

  $wp_rewrite->rules = $rule + $wp_rewrite->rules;
}
add_filter( 'generate_rewrite_rules', 'attachment_rewrite' );

/* redirect standard wordpress attachments urls to new format */
function redirect_old_attachment() {
  global $wp;

  if( !preg_match( '/^media\/(.*)/', $wp->request ) && isset( $wp->query_vars['attachment'] ) ) {
    wp_redirect( site_url( '/media/' . $wp->query_vars['attachment'] ) , 301 );
  }
}
add_filter( 'template_redirect', 'redirect_old_attachment' );
7
sorich87