it-swarm-eu.dev

Jak získat přílohy pro konkrétní typ příspěvku?

Mám tuto stránku, kde zobrazuji všechny přílohy příspěvku.

Toto je kód:

<?php
$args = array(
  'post_type' => 'attachment',
  'post_status' => 'published',
  'posts_per_page' =>25,
  'post_parent' => null, // Post-> ID;
  'numberposts' => null,
);

$attachments = get_posts($args);

$post_count = count ($attachments);

if ($attachments) {
  foreach ($attachments as $attachment) {
  echo "<div class=\"post photo col3\">";
    $url = get_attachment_link($attachment->ID);// extraigo la _posturl del attachmnet   
    $img = wp_get_attachment_url($attachment->ID);
    $title = get_the_title($attachment->post_parent);//extraigo titulo
    echo '<a href="'.$url.'"><img title="'.$title.'" src="'.$img.'"></a>';
    echo "</div>";
  }  
}
?>

Nyní mám post_types 'post', 'page' a 'videos'. Dostávám všechny, ale chci zobrazit pouze příspěvek post_type. Jak mohu vyloučit post_type videa?

Dík!

4
user1341839
$posts = get_posts( array( 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' => -1 ) );

   foreach ( $posts as $post ) {

     $attachments = get_children( array (
      'post_parent'  => $post->ID,
      'post_type'   => 'attachment',
      'post_mime_type' => 'image',
      'post_per_page' => 25
    ), ARRAY_A );


   if( $attachments ) {
     //continue with what you were doing

   }
  }
1
Chris_O

jednoduše vložte následující kód kdekoli ve vašem souboru a přílohy budou zobrazeny.

$ args = array (
 'post_type' => 'příloha', 
 'numberposts' => null, 
 'post_status' => null, 
 'post_parent '=> $ post-> ID 
); 
 $ přílohy = get_posts ($ args); 
 if ($ přílohy) {
 foreach ($ přílohy jako $ attachment) {
 echo apply_filters ('the_title' , $ attachment-> post_title); 
 the_attachment_link ($ attachment-> ID, false), 
} 
} 
0
Selva Balaji