it-swarm-eu.dev

Jak mohu vynutit odebrání balíčku v Arch pomocí pacmanu?

Jak mohu vynutit odebrání balíčku v Arch pomocí pacman, zatímco ostatní balíčky na něm stále závisí.

pacman -R Perl-libwww                                
checking dependencies...
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: Perl-app-cpanminus: requires Perl-libwww>=5.828
:: Perl-app-pmuninstall: requires Perl-libwww
:: Perl-app-sd: requires Perl-libwww
:: Perl-catalyst-action-rest: requires Perl-libwww>=2.033 
:: Perl-catalyst-runtime: requires Perl-libwww>=1.64
:: Perl-cpan: requires Perl-libwww
:: Perl-cpan-mini: requires Perl-libwww
:: Perl-cpan-uploader: requires Perl-libwww
:: Perl-feed-find: requires Perl-libwww
:: Perl-http-body: requires Perl-libwww
:: Perl-http-request-ascgi: requires Perl-libwww
:: Perl-module-cpants-analyse: requires Perl-libwww
:: Perl-module-install: requires Perl-libwww>=5.812
:: Perl-net-trac: requires Perl-libwww
:: Perl-net-whois-raw: requires Perl-libwww
:: Perl-prophet: requires Perl-libwww
:: Perl-rt-client-rest: requires Perl-libwww
:: Perl-uri-fetch: requires Perl-libwww
:: Perl-www-mechanize: requires Perl-libwww
:: Perl-xml-atom: requires Perl-libwww
:: Perl-xml-feed: requires Perl-libwww

v podstatě LWP 6 rozdělil celou hromadu balíčků a musím ji odstranit, abych ji mohl znovu nainstalovat.

66
xenoterracide

Měli byste být schopni přeinstalovat balíček pomocí jednoduchého:

# pacman -S Perl-libwww

Tím se odstraní pouze Perl-libwww:

# pacman -Rdd Perl-libwww

Všimněte si prosím dvojitého - d v příkazu, pokud použijete - nodeps, musíte to také zadat dvakrát nebo zkombinovat s - d = jako:

# pacman -R --nodeps --nodeps Perl-libwww
# pacman -Rd --nodeps Perl-libwww

To odstraní všechny balíčky, které závisí na Perl-libwww:

# pacman -Rc Perl-libwww

Ze stránky pacman's man:

  -d, --nodeps
    Skips dependency version checks. Package names are still
    checked. Normally, pacman will always check a package’s
    dependency fields to ensure that all dependencies are
    installed and there are no package conflicts in the
    system. Specify this option twice to skip all dependency
    checks.
  -c, --cascade
    Remove all target packages, as well as all packages that
    depend on one or more target packages. This operation is
    recursive, and must be used with care since it can remove
    many potentially needed packages.
102
Kambus