it-swarm-eu.dev

Systém balíků je poškozen. Jak to opravit?

Nedávno jsem si koupil arduino a pro kompilaci softwaru potřebuji gcc-avr/avrdude. Nainstaloval jsem avr pro jinou mikroprocesorovou součást před nějakou dobou, ale je to zjevně zastaralá verze (gcc verze 3.3 20030512 (prerelease)), takže jsem pokračoval v jejich aktualizaci, ale nefungovalo to.

(Vezměte prosím na vědomí, že před rukou jsem také zlomil svůj aptdaemon neúplnou instalací vína (nemohl jsem projít písemnou instalační smlouvou), ale opravil jsem to opětovnou instalací a přijetím dohody.)

Snažím se je aktualizovat spuštěním build skriptu bingo , ale požadované závislosti nelze nainstalovat kvůli avr ... terminálovým zprávám

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version.
libncurses5-dev is already the newest version.
libncurses5-dev set to manually installed.
libusb-0.1-4 is already the newest version.
libx11-dev is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
arduino-core : Depends: gcc-avr but it is not going to be installed
avr-libc : Depends: gcc-avr (>= 1:4.3.4) but it is not going to be installed
Depends: binutils-avr (>= 2.20) but it is not going to be installed
binutils-dev : Depends: binutils (= 2.21.0.20110327-2ubuntu3) but 2.21.0.20110327-2ubuntu2 is to be installed
libcwidget-dev : Depends: libcwidget3 (= 0.5.16-3ubuntu2) but it is not going to be installed
Depends: libsigc++-2.0-dev but it is not going to be installed
Depends: libncursesw5-dev but it is not going to be installed
libmpfr-dev : Depends: libgmp3-dev (>= 4.2.dfsg-1) but it is not going to be installed
python-dev : Depends: python (= 2.7.1-0ubuntu5.1) but 2.7.1-0ubuntu5 is to be installed
Depends: python2.7-dev (>= 2.7.1-1~) but it is not going to be installed
tk8.4-dev : Depends: tk8.4 (= 8.4.19-4) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).

Ale běží

apt-get -f install

výsledky v

(Reading database ... 163021 files and directories currently installed.)
Unpacking binutils-avr (from .../binutils-avr_2.20.1-1ubuntu2_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/binutils-avr_2.20.1-1ubuntu2_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/bin/avr-size', which is also in package avr-binutils 2.13.90.030512-2
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Unpacking gcc-avr (from .../gcc-avr_1%3a4.3.5-1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/gcc-avr_1%3a4.3.5-1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/bin/avr-g++', which is also in package avr-gcc-c++ 3.2.90.20030512-2
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/binutils-avr_2.20.1-1ubuntu2_i386.deb
/var/cache/apt/archives/gcc-avr_1%3a4.3.5-1_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Zkoušel jsem spustit správce aktualizací a aktualizovat pomocí něj systém, ale vše, co dostanu, je chybová zpráva

The following packages have unmet dependencies:
arduino-core: Depends: gcc-avr but it is not installed
avr-libc: Depends: gcc-avr (>= 1:4.3.4) but it is not installed
Depends: binutils-avr (>= 2.20) but it is not installed

což mi pak řekne, abych vyzkoušel instalaci apt-get -f, která má stejné výsledky jako naposledy.

Takže jak mohu opravit svůj systém, opravdu potřebuji nový avr, prosím :) BTW, můj systém je Ubuntu 11.04

61
Vigi

Až se zobrazí tato chyba, zkuste Sudo apt-get -f install vynutit instalaci souborů, které nebyly načteny kvůli chybě.

Pak zkuste Sudo apt-get update znovu, Sudo apt-get -f install tam a zpět, dokud nezůstane pouze balíček, který má chybu.

Sudo dpkg --configure -a

a vyčistěte mezipaměť

Sudo apt-get clean

47
Ringtail

K tomu obvykle dochází v důsledku 'Unmet závislosti na nainstalovaných balíčcích'.

Zde je jednoduché řešení, pokud máte nainstalován „Synaptic“:

 • Otevřete Synaptic.
 • Přejděte na „Status“ (na levé navigaci).
 • Zvolte „Broken“.
 • Odstraňte tyto poškozené balíčky.

Jinak to lze řešit pomocí CLI:

Otevřete terminál a spusťte tento příkaz:

Sudo apt-get clean

Výše uvedený příkaz vymaže místní úložiště načteného souboru balíčku.

Sudo apt-get install -f

Opraví přerušené závislosti, tj. -f zde je zkratka „oprava přerušena“.

Sudo dpkg --configure -a

nastaví vše (-a) balíčky, které ještě nebyly nakonfigurovány. Nakonec spusťte příkaz update Sudo apt-get update.

22
Nabeel Ahmed

Otevřít synaptický Install synaptic . Poté přejděte do stavu a vyberte Broken . Poté úplně rozbité balíčky vyjměte.

To by mělo opravit váš systém.

enter image description here

17
user61928

Měl stejný problém,

Sudo apt-get clean

následovaný znakem

Sudo apt-get update

následovaný znakem

Sudo apt-get upgrade -f

opravil to. Doufám, že to pomůže!

4
user152730

Snaž se: Sudo apt-get update && Sudo apt-get -f install
Doufám, že se tím problém vyřeší.

4
Frantique

Pokud ještě nejste, zkuste změnit odkaz na úložiště balíčků na „Main“ nebo USA . Tímto byl vyřešen můj problém s nevyřešenými závislostmi Python-dev (můj instalační program 12.04 byl pomocí úložiště balíků ve Velké Británii, dříve).

 1. V 'Ubuntu Software Center' (USC) přejděte do nabídky/záložky 'Upravit => Zdroje softwaru'.
 2. Změňte rozevírací hodnotu „Stáhnout z“ na „Hlavní server“ nebo server ve Spojených státech.
 3. Nechte USC, otevřený „Update Manager“ z programové nabídky Ubuntu a „Check“ pro aktualizaci softwaru (nebo vydejte „Sudo apt-get update“ v terminálovém okně).
 4. Aktualizujte svůj software obvyklým způsobem, např. přes 'Update Manager' nebo apt-get/aptitude v terminálu.

Toto opravilo mé úložiště a já jsem pokračoval v instalaci všeho, co jsem poté potřeboval, jako obvykle.

Před odstraněním mého problému výše uvedenými pokyny různé příkazy aptitude/apt-get navrhly, abych odstranil mnoho, mnoho balíčků, ale jak můžete ocenit, nechtěl jsem ztrácet 6 měsíců + přidávání balíčků, a to i přesto, Občas snímám seznam balíků (pokyny naleznete v mém Gist )! Jsem opravdu rád, že jsem se dozvěděl o pokynech, které zde nechávám.

Snad to pomůže.

2
Big Rich