it-swarm-eu.dev

Kde mohu vyhledat svou historii aktualizací?

Existuje místo, kde se mohu podívat, jaké aktualizace jsem nainstaloval?

149
vrcmr

Můžete si přečíst history.log soubor v /var/log/apt.

Např. less /var/log/apt/history.log.

147
lgarzo

V 10.10 Ubuntu Software Center obsahuje seznam všech aktualizací, které jste si stáhli v minulosti.

enter image description here

45
Isaiah

/ var/log/apt obsahuje historii instalací balíčků. Ve výchozím nastavení je však spravován programem logrotate, který komprimuje a stárne staré záznamy.

27
msw

Na 10.04 Klepněte na (Systém> Správa> Správce balíků Synaptic> Soubor> Historie)

21
vrcmr

Jako alternativu k odpovědi lgarzo můžete grep co vás zajímá od /var/log/dpkg.log. Například, pokud chcete vidět vše, co jste nainstalovali nebo upgradovali včera, můžete spustit:

cat /var/log/dpkg.log | grep "^2012-03-25.*\ installed\ "

Jedna věc na vědomí: toto také vypíše ručně nainstalované balíčky (Sudo dpkg -i ...), které se v historii apt nezobrazí.

Ještě lepší je použít zgrep, pokud je nainstalován, takže můžete také najít řádky v souborech gzipped

zgrep "^2012-03-25.*\ installed\ " /var/log/dpkg.log*
20
htorque

Nyní je to možné také prostřednictvím softwarového centra! Přejděte do historie a můžete zobrazit všechny své aktualizace a instalace.

Software Center History

11
Nick Pascucci

Bylo pro nás užitečné mít o něco jednodušší a přesnější odpověď na otázku „kdy jsme tuto věc naposledy opravili?“. Tak jsem to dal dohromady. Testoval jsem to 12.04 a 14.04 a 16.04. Vrací přiměřeně přesné odpovědi na tuto otázku. Poznámka: „přiměřeně přesný“ pravděpodobně není „úplně přesný“. Poznámka: „pouze pro tuto otázku“.

ukázkový výstup:

xenial% 9: ./linuxpatchdate 
2016-07-19 54
2017-02-24 363
2017-03-08 7
2017-03-09 2

podprogramy a program:

#!/usr/bin/Perl

#------------------ subroutines --------------------

sub parseRecord {
  my $sdate = "";
  my $useful = 0;
  my $packages = 0;
  my @ptmp;
  while (my $recordLine = shift() ) {

    if ($recordLine =~ m/^Start-Date: ([\d\-]*).*/) {
     $sdate = $1;
    }
    elsif ($recordLine =~ m/^Commandline:.*upgrade/) {
     $useful = 1;
    }
    elsif ($recordLine =~ m/^Install: (.*)/) {
     $recordLine =~ s/\([^\)]*\)//g;
     @ptmp = split(/,/,$recordLine);
     $packages = $packages + $#ptmp + 1;
    }
    elsif ($recordLine =~ m/^Upgrade: (.*)/) {
     $recordLine =~ s/\([^\)]*\)//g;
     @ptmp = split(/,/,$recordLine);
     $packages = $packages + $#ptmp + 1;
    }
  }  if ($useful) {
    return ($sdate,$packages);
  }
  else {
    return ("0",0);
  }
}


#------------------ main program --------------------

@lines = split(/\n/,`/bin/zcat -f /var/log/apt/history.log /var/log/apt/history*gz`);
my %patchHash;
my $line;
my @inputLines;
my $pushDate = "";
my $pushNum = "";

foreach $line (@lines) {
  # all records separated by blank lines
  if ($line !~ /./) {
    # no-op
  }
  elsif ($line =~ m/^Start-Date: ([\d\-]*).*/) {
    @inputLines = ();
    Push (@inputLines, $line);
  }
  elsif ($line =~ m/^End-Date: ([\d\-]*).*/) {
    ($pushDate, $pushNum) = parseRecord(@inputLines);
    if ($pushNum != 0) {
     $patchHash{$pushDate} += $pushNum;
    }
  }
  else {
    Push (@inputLines, $line);
  }
}

foreach $pushDate (sort(keys(%patchHash))) {
  print "$pushDate $patchHash{$pushDate}\n";
}
3
JsinJ