it-swarm-eu.dev

Jaké jsou důsledky --no-install-doporučuje (apt-get install)?

Když instaluji balíčky pomocí --no-install-recommends, mohu říci, že jsou nainstalovány pouze balíčky zde (Ubuntu Package Search) , protože jsou nainstalovány „záleží“?

Ptám se, protože mám podezření některé problémy se zaváděním mohou být způsobeny tím, že některé balíčky nejsou nainstalovány. Nějakou dobu jsem měl také problémy s bezdrátovými ovladači a zdálo se mi, že něco chybí.

70
Jiew Meng

To je správně. Ve výchozím nastavení instalace Ubuntu doporučují, ale nenavrhují balíčky. S --no-install-recommends jsou nainstalovány pouze hlavní závislosti (balíčky v poli Depends).

88
Lekensteyn