it-swarm-eu.dev

Jak mohu aktualizovat svůj nodeJS na nejnovější verzi?

Nainstaloval jsem nodeJS na Ubuntu s následujícím kódem

Sudo apt-get install nodejs

Protože jsem novým uživatelem pro ubuntu, spustil jsem také tento kód

Sudo apt-get install npm

Teď když píšu

 nodejs --version

Ukazuje

v0.6.19

Zkontroloval jsem a viděl, že nejnovější verze nodeJS je 0.10.26

Jak mohu aktualizovat svou verzi nodeJS na 0.10.26?

Zkusil jsem to

 Sudo apt-get install <packagename>
 Sudo apt-get install --only-upgrade <packagename>

ale žádné štěstí.

711

Chcete-li upgradovat uzel, použijte modul n od npm

Sudo npm cache clean -f
Sudo npm install -g n
Sudo n stable

Chcete-li upgradovat na nejnovější verzi (a nikoli na aktuální stabilní verzi), můžete použít

Sudo n latest
 • Opravit PATH:

  Sudo apt-get install --reinstall nodejs-legacy   # fix /usr/bin/node
  
 • Vrátit zpět:

  Sudo n rm 6.0.0   # replace number with version of Node that was installed
  Sudo npm uninstall -g n
  

Nalezeno v blogu Davida Walsha http://davidwalsh.name/upgrade-nodejs

1191
eballeste

Od té doby byly kompletní instalační pokyny nahrány zde od Nodesource. Zkopíruje se níže pro vaši informaci. Pokyny pro aktualizaci na nejnovější verzi jsou stejné.

Pokud se obáváte curl -> Sudo, mají na výše uvedené adrese URL pokyny, jak provést nastavení ručně.

Node.js v13.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v12.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v11.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v10.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v9.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v8.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštěním Node.js> = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v7.x :

POZNÁMKA: Balíčky Debian Wheezy a Ubuntu Precise jsou [~ # ~] pro tuto verzi k dispozici [~ # ~] . Prosím uveďte na starších distribucích běží Node.js> = 4.x

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v6.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštění starších verzí Node.js> = 4.x .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v5.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštění starších verzí Node.js> = 4.x .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v4.x :

POZNÁMKA: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, možná budete chtít číst o spuštění starších verzí Node.js> = 4.x .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.12 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.10 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | bash -
apt-get install -y nodejs

io.js v3.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v2.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v1.x :

Poznámka: Tato větev io.js není aktivně udržována a nedoporučuje se pro produkční použití.

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | bash -
apt-get install -y iojs
407
dayuloli

Tato PPA je zastaralá a již se neudržuje; místo této odpovědi byste měli zvážit jiné odpovědi.

Můžete nainstalovat nejnovější verzi z PPA:

Sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
Sudo apt-get update 
Sudo apt-get install nodejs
27
Walid Saad

NVM používám pro zpracování mých verzí Node. Velmi jednoduché nastavení a snadné použití).

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Chcete-li místo toho nainstalovat NVM globálně, použijte následující příkaz curl místo výše uvedeného (a pravděpodobně nepoužívejte druhý příkaz, ale použijte třetí)

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | NVM_DIR=/usr/local/nvm bash

Poté použijte nvm install stable (nebo vložte číslo verze místo stable) a získejte nejnovější/konkrétní verzi uzlu. Použijte nvm use stable (nebo konkrétní číslo verze) k použití této Node. Použijte nvm ls a uvidíte, co Node, které jste nainstalovali, a nvm uninstall stable (nebo konkrétní číslo verze) pro odebrání konkrétní verze uzlu.

Zdroje: Install , se

20
amnah

Doporučuji také místo toho použít nvm a také odebrat již nainstalovanou verzi, aby nedošlo ke konfliktům v terminálu

Sudo apt purge nodejs npm

potom nainstalujte nvm a použijte

Vysvětlení videa

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

stáhnout a nainstalovat nvm

nvm install node

by měl stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi uzlu.

Chcete-li uzel aktualizovat později, stačí to udělat

nvm install node
nvm alias default node
19
Mina Michael

Vyzkoušel jsem stejné příkazy v seznamu na mém ubuntu 14.04, ale stále to vyvolávalo chybu.

Příkazy, které jsem provedl, byly:

Sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
Sudo apt-get update 
Sudo apt-get install nodejs

a chyba, kterou jsem dostal:

Invalid version 0.12.2
Line 299: curl not found in /bin/n

To, na co jsem přišel, bylo, že na mém OS nebyl nainstalován pomačkaný nástroj.

Provedl jsem příkaz:

apt-get install curl

(použijte Sudo jako předponu, pokud nejste su)

a poté opakujte kroky, které navrhují v odpovědi, a funguje to;)

4
Priyank Thakkar

NVM (Správce verzí uzlů) s --lts

NVM byl zmíněn na: https://askubuntu.com/a/441527/52975 , ale zde je podrobnější příklad použití, včetně rozumné verze --lts.

NVM pro vás nainstaluje nejnovější stabilní uzel i npm

curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
source ~/.nvm/nvm.sh
nvm install --lts
nvm use --lts
npm --version

Nyní to vyzkoušejte pomocí falešného balíčku:

npm install --global vaca
vaca

Protože sourcing musí být proveden pro každý nový Shell, hackeři instalačního skriptu přidají na konec vašeho .barshrc Nějaké automatické sourcing. Funguje to, ale já raději odstraním automaticky přidaný a přidám svůj vlastní:

f="$HOME/.nvm/nvm.sh"
if [ -r "$f" ]; then
 . "$f" &>'/dev/null'
 nvm use --lts &>'/dev/null'
fi

Výhody:

 • umožňuje používat více verzí Node a bez Sudo

 • je analogický k Ruby RVM a Python Virtualenv, široce považovaný za nejlepší postup v komunitách Rubya Python

 • stáhne předkompilovaný binární kód, pokud je to možné, a pokud ne, stáhne zdroj a zkompiluje jej pro vás

Verze uzlu lze snadno přepínat pomocí:

nvm install 0.9.0
nvm install 0.9.9
nvm use 0.9.0
node --version
#v0.9.0
nvm use 0.9.9
node --version
#v0.9.9

Poté můžete pomocí souboru git sledovaného .nvmrc Označit verzi uzlu potřebnou pro daný projekt: https://stackoverflow.com/questions/24869959/how-do-i-specify-a -local-version-of-node-for-a-project/54503474 # 54503474

Testováno v Ubuntu 17.10.

Ten nainstaluje nejnovější uzel v0.12. * Ze zdroje nodes.

Sudo apt-get install -y curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | Sudo bash -
Sudo apt-get install -y nodejs

Pro uzel v4.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | Sudo -E bash -
Sudo apt-get install -y nodejs
2
Kunal Kapadia

Upřednostňovanou metodou je použití nvm . První instalace nvm:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

Poté nainstalujte nodejs:

nvm install node

Nyní můžete snadno přepínat verze uzlu.

2
Damjan Pavlica

Pokud použití n nefunguje, můžete nainstalovat nejnovější verzi nodejs (tj. Verze 8) s následujícími příkazy:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | Sudo -E bash -

Sudo apt-get install -y nodejs

Další pokyny jsou zde .

1
smartmouse

Navrhuji, abyste nejprve odstranili všechny instalace nodejs a poté spustili níže skript, jakmile upravíte požadovanou verzi nodejs a jeho nadřazený adresář instalace

zobrazit všechny dostupné verze nodejs

https://nodejs.org/dist/

níže uvedený skript vám umožní nainstalovat kteroukoli z těchto verzí nodejs na linux nebo OSX

#!/bin/bash

#   usage :
#
#   edit two vars in below : NODE_VER and CODE_PARENT_DIR
#
# ... execute this script as yourself unless you choose a root owned value for var CODE_PARENT_DIR
#   whichever id you execute this as determines the id you will issue npm commands as : npm install -g foo-bar
#
#   NOTE - nodejs comes bundled with npm ... so no need to do separate npm install
#      this scripts runs fine on linux or OSX

# ... copy all the lines starting here .. top of copy ....  and ending ... end of copy ...
#   and paste into your ~/.bashrc file so proper env vars get set 

# ............... top of copy ........................ install_node.sh

# export NODE_VER=v7.2.0 # see available versions at https://nodejs.org/dist/
# export NODE_VER=v8.5.0 # edit this line next time you need to update nodejs 
export NODE_VER=v9.3.0 # edit this line next time you need to update nodejs

# ... pick parent dir of nodejs install ... comment out or remove ONE of below
# export CODE_PARENT_DIR=/opt/code # root owned dir ... requires you to Sudo prior to npm install going forward
export CODE_PARENT_DIR=${HOME}  # RECOMMENDED execute as yourself including npm install

# ......... following env vars are OK no edits needed ... only ever need to edit above vars

curr_OS=$( uname )

echo curr_OS $curr_OS

if [[ "${curr_OS}" == "Darwin" ]]; then

  OS_Arch=darwin-x64

Elif [[ "${curr_OS}" == "Linux" ]]; then

  OS_Arch=linux-x64
else
  echo "ERROR - failed to recognize OS $curr_OS"
  exit 5
fi

if [[ -z ${CODE_PARENT_DIR} ]]; then

  echo "ERROR - failed to see env var CODE_PARENT_DIR"
  exit 5
fi

export NODE_CODEDIR=${CODE_PARENT_DIR}/nodejs
export COMSUFFIX=tar.gz
export NODE_NAME=node-${NODE_VER}
export NODE_PARENT=${NODE_CODEDIR}/${NODE_NAME}-${OS_Arch} 

export PATH=${NODE_PARENT}/bin:${PATH}
export NODE_PATH=${NODE_PARENT}/lib/node_modules

# ............... end of copy ........................ install_node.sh

# copy and paste above from ... top of copy ... to here into your file ~/.bashrc  

echo
echo "NODE_CODEDIR $NODE_CODEDIR<--"
echo

echo "mkdir -p ${NODE_CODEDIR}"
echo
   mkdir -p ${NODE_CODEDIR}
echo

echo "cd ${NODE_CODEDIR}"
   cd ${NODE_CODEDIR}
echo

# this is compiled code NOT source

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

echo "wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX}"
   wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX}
echo

echo "tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX}"
   tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX}
echo

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_Arch}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

# ........... done ........... #

which node

node --version

# .... bottom of file  install_node.sh
1
Scott Stensland

Snažím se nainstalovat pomocí nvm, který je zodpovězen výše, ale čelí nějaké chybě v Ubuntu 18.04. pak jdu tímto procesem

Sudo apt purge nodejs npm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

nvm install node

po spuštění tohoto příkazu u může najít chybu Command 'nvm' not found, did you mean:

v takovém případě můžete tento příkaz spustit

source ~/.nvm/nvm.sh

NEBO můžete jej vložit do souboru /.bashrc nebo ~/.profile a automaticky jej načíst

poté můžete přes další proces

nvm install node
nvm alias default node
0
sayalok

Pokud jste za proxy, možná byste mohli dostat tuto chybu, když spustíte 'Sudo n stabilní':

Error: invalid version

Musíte nastavit proměnné env takto:

export HTTP_PROXY=http://your-proxy-url:port
export HTTPS_PROXY=http://your-proxy-url:port

Poté spusťte příkaz předávající tyto proměnné uživateli root:

Sudo -E n stable
0
luandrea