it-swarm-eu.dev

Zobrazení 3 nerozpoznává deklarovaný popisovač. Proč ne?

V modulech/addressfield/addressfield.module mám:

/**
 * Implements hook_views_api().
 */
function addressfield_views_api() {
 return array(
  'api' => 3,
  'path' => drupal_get_path('module', 'addressfield') . '/views',
 );
}

a

/**
* Implements hook_field_views_data_alter
* 
* @param mixed $result
* @param mixed $field
*/
function addressfield_field_views_data_alter (&$result, $field) {
 if (array_key_exists('field_data_field_address', $result)) {
  $result['field_data_field_address']['field_address_country'] += array(
   'title' => t('Country'),
   'help' => t('The Country name of the field'),
   'field' => array(
    'handler' => 'addressfield_views_handler_field_country',
    'click sortable' => TRUE,
   ),
  );
 }
}

V modulech/addressfield/views/addressfield.views.inc:

/**
 * Implementation of hook_views_handlers().
 */
function addressfield_views_handlers() {
 return array(
  'info' => array(
   'path' => drupal_get_path('module', 'addressfield') . '/views',
  ),
  'handlers' => array(
   'addressfield_views_handler_field_country' => array(
    'parent' => 'views_handler_field',
   ),
  ),
 );
}

Tento soubor se nespustí v debuggeru, když vymažu mezipaměť. Tomu nerozumím.

Obsluha je v modulech/addressfield/views/addressfield_views_handler_field_country.inc, které jsem vzal z lokalizačního modulu:

/**
 * @file
 * Country field handler.
 */

class addressfield_views_handler_field_country extends views_handler_field {

 function option_definition() {
  $options = parent::option_definition();
  $options['style'] = array('default' => 'name');
  return $options;
 }

 function options_form(&$form, &$form_state) {
  parent::options_form($form, $form_state);
  $form['style'] = array(
   '#title' => t('Display style'),
   '#type' => 'select',
   '#options' => array('name' => t('Country name'), 'code' => t('Country code')),
   '#default_value' => $this->options['style'],
  );
 }

 function render($values) {
   return check_plain(strtoupper($values->{$this->field_alias}));
 }
}

Jakékoli rady, jak to do práce, by bylo užitečné. Děkuji.

12
Adam S

Kterou základní verzi? V Drupal 7, hook_views_handlers () je pryč, přidejte soubory místo toho do svého .info souboru.

files[]=views/addressfield_views_handler_field_country.inc
22
Berdir