it-swarm-eu.dev

Změna registračního formuláře

Chtěl bych revidovat výchozí nový registrační formulář uživatele v Drupal 7.) Spíše než abych vyžadoval „uživatelské jméno“, chci požádat o „celé jméno“ s pomocnými pokyny pro zadání textu „uživatelské jméno je vaše celé jméno, jak byste jej normálně používali. “

Mohou se také vyskytnout nějaké drobné změny formátování.

Nemohu najít položku nabídky správce pro přístup k čemukoli souvisejícímu s touto otázkou. A nemohu najít soubor v žádném režisérovi, který by obsahoval text, který by naznačoval, že je zdrojem nového registračního formuláře uživatele.

Uvědomuji si, že je to trochu nekonvenční, ale je to užitečné pro naše potřeby. Jsem si vědom modulu, který umožňuje zadávání křestního jména/příjmení, ale při zpracování mění vstup na křestní jméno/příjmení, tj. Tom Thumb = uživatelské jméno „tthumb“. Modul „Registrace skutečného jména“ by byl přesně tím, co hledám, pokud převede uživatelské jméno stejně jako vstup.

To by nutně neřeší ostatní úpravy formátování, ale byl bych velmi šťastný, kdybych mohl ručně upravit text nápovědy k registračnímu formuláři pod polem uživatelské jméno a pokyn nového uživatele, aby se zaregistroval pomocí svého skutečného jména.

Děkujeme za pomoc, kterou můžete poskytnout.

J.M.

9
JM Foster

Nejjednodušší způsob je vytvoření vlastního modulu a použití hook_form_alter () :

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  if ($form_id === 'user_register_form') {
    $form['account']['name']['#title'] = t('Full name');
    // perform other changes here
    // var_dump() or krumo() the contents of $form to see what you can change
  }
}

Pokud dáváte přednost, můžete také variace hook_form_alter zacílit na formulář specificky místo toho, abyste museli dělat if

function mymodule_form_user_register_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  $form['account']['name']['#title'] = t('Full name');
  // perform other changes here
}
13
Alex Weber