it-swarm-eu.dev

Vlastní ověření formuláře?

Potřebuji do formuláře přidat vlastní ověření, řekněme přidat formulář článku.

Čekal jsem, že to zvládne něco jako hook_FORM_ID_validate(), ale v dokumentaci API nemůžu najít nic relavantního.

Jakým způsobem lze do formuláře přidat vlastní ověření?

29
gilzero

Do libovolného formuláře můžete přidat libovolný počet ověřovacích funkcí v hook_form_FORM_ID_alter() takto:

function mymodule_form_article_node_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  // There will already be some validate handlers added so you need to add to the
  // array rather than overwrite it.
  $form['#validate'][] = 'mymodule_article_form_validate';

  // As mentioned above you can add as many as you want
  $form['#validate'][] = 'mymodule_article_form_validate_2';
}

function mymodule_article_form_validate($form, &$form_state) {
  // Random example, if the title is 'test' throw an error
  if ($form_state['values']['title'] == 'test') {
    form_set_error('title', 'Title cannot be "test"');
  }
}
56
Clive

Měli byste použít hook_form_alter a přidejte svou funkci do #validate vlastnost.

5
Countzero