it-swarm-eu.dev

Vlastní modul s vlastním menu?

Jsem v procesu psaní svého třetího vlastního modulu a tohle je zatím moje největší výzva. Vím, jak pomocí hook_menu vytvářet položky nabídky, a v závislosti na cestě, kterou vyberete, určuje, kde se na webu zobrazí (nabídka pro správu nebo hlavní nabídka atd.).

Moje otázka zní - jak zadám NOVÉ menu, aby se cesty, které vytvářím, neobjevily v „primárních odkazech“ nebo „navigaci“, ale v jejich vlastním menu „vlastní modul“?

8
oranges13

Zadáte parametr menu_name.

Z devel modulu:

$items['devel/cache/clear'] = array(
  'title' => 'Empty cache',
  'page callback' => 'devel_cache_clear',
  'description' => 'Clear the CSS cache and all database cache tables which store page, node, theme and variable caches.',
  'access arguments' => array('access devel information'),
  'menu_name' => 'devel',
);
7
googletorp