it-swarm-eu.dev

Téma Drupal Form API API zaškrtávací políčka jako mřížka)

Mám vlastní formulář, který zobrazuje prvek formuláře asi 2 tuctů zaškrtávacích políček. Chtěl bych jejich výstup 3 na řádek, pokud možno do tabulky. Jak to mohu udělat?

$form['preference'] = array(
  '#type' => 'checkboxes',
   '#default_value' => 1373,
  '#required' => TRUE,
  '#title' => 'Choose all that apply',
  '#options' => $preference_options,
  '#prefix' => '<div id="preference-options">',
  '#suffix' => '</div>',
 );
5
Kevin

Nejprve definujte vlastní motivovou funkci pomocí hook_theme () a přiřaďte ji k elementu formuláře pomocí #theme.

V této funkci motivu můžete použít expand_checkboxes a převést ji na pole samostatných prvků zaškrtávacího políčka. Poté jej znovu uspořádejte do pole se 3 prvky, vykreslte zaškrtávací políčka a předejte je na téma theme_table ().

Něco takového, vše netestováno.

function theme_yourmodule_preference($element) {
 $elements = element_children(expand_checkboxes($element));

 $rows = array();
 for ($i = 0; $i < count($elements); $i += 3) {
  $row = array(drupal_render($elements[$i]));
  // The following two might not always exist, check first.
  if (isset($elements[$i + 1]) {
   $row[] = drupal_render($elements[$i + 1]);
  }
  if (isset($elements[$i + 2]) {
   $row[] = drupal_render($elements[$i + 2]);
  }
  $rows[] = $row;
 }
 return theme('table', array(), $rows);
}
8
Berdir

Upravil jsem Berdirovo řešení pro zobrazení ve sloupcích a Drupal 7. Myslel jsem, že bych ho sdílel).

function yourmodule_theme() {
 return array
   (
   'form_yourmodule_form' => array
     (
     'render element' => 'form'
   ),
 );
}

function theme_form_yourmodule_form($variables) {

 $form = $variables['form'];

 $element = $form['checkboxelement'];
 unset($form['checkboxelement']);

 $elements = element_children(form_process_checkboxes($element));

 $colnr = 3;  // set nr of columns here

 $itemCount = count($elements);
 $rowCount = $itemCount / $colnr;
 if (!is_int($rowCount))
  $rowCount = round((($itemCount / $colnr) + 0.5), 0, PHP_ROUND_HALF_UP);
 $rows = array();
 for ($i = 0; $i < $rowCount; $i++) {
  $row = array();
  for ($col = 0; $col < $colnr; $col++) {
   if (isset($elements[$i + $rowCount * $col]))
    $row[] = drupal_render($element[$elements[$i + $rowCount * $col]]);
  }
  $rows[] = $row;
 }

 $variable = array(
   'header' => array(),
   'rows' => $rows,
   'attributes' => array('class' => 'checkbox_columns'),
   'caption' => NULL,
   'colgroups' => NULL,
   'sticky' => NULL,
   'empty' => NULL,
 );


 $output = theme_table($variable);

 $output .= drupal_render_children($form);

 return $output;
}

Našel jsem ještě jednodušší řešení: existuje modul pro toto! Vícesloupcové zaškrtávací políčka

4
Whiskey