it-swarm-eu.dev

Smíšené nahrávání veřejného / soukromého souboru

V Drupal 6) modul Private Upload umožňuje určit, že příloha souboru uzlu má být uložena v soukromém systému souborů, takže není přímo přístupný pomocí URL: Je zaškrtávací políčko, které přepíná veřejné/soukromé.

V Drupal 7) byla část této funkce přesunuta do jádra. Když vytvoříte pole Soubor, určíte, zda se má nahrávat do veřejného nebo soukromého systému souborů. Nemůžete však přepínat veřejné/soukromé při každém nahrávání.

Jaký by tedy byl nejlepší způsob, jak v Drupal= 7) určit, že některé přílohy souborů budou ve veřejném systému souborů a některé soukromé? Mohl bych vytvořit dva druhy polí souborů, veřejné a soukromé, a každý typ uzlu má oba druhy souborových polí. Nebo bych mohl mít samostatné (i když pravděpodobně jinak identické) typy veřejných a soukromých uzlů s odpovídajícími poli souborů. Obě cesty jsou nepříjemné.

Nějaké moduly, které by s tím pomohly a které mi chyběly? (Vložil jsem základní požadavek na funkci pro veřejné/soukromé přepínání v poli, ale to v krátkodobém horizontu nepomůže.)

6
Dan Halbert

Chcete vytvořit vlastní widget pro typ pole file, který má zaškrtávací políčko, které říká „tento soubor by měl být soukromý“ . Drupal 7 nativně zpracovává veřejné/soukromé nahrávání jednotlivých souborů, takže v tomto okamžiku to není nic víc než problém s uživatelským rozhraním).

bylo uvedeno , že soukromé nahrávání nebude přeneseno na Drupal 7, ale myslím, že je to špatně. Mělo by být přeneseno a mělo by obsahovat dvě funkce:

  • Cesta upgradu z vlastního, hackerského a soukromého úložiště soukromých souborů na soukromé soukromé soubory (k tomu nedojde kouzlem)
  • Vlastní widget, který umožňuje uživateli vybrat mezi veřejným a soukromým během nahrávání
3
Damien Tournoud

S OG jsem vytvořil vlastní přepínač pomocí file_field_paths a zadáním [node: group_content_access]/[node: nid] jako cestu k ukládání souborů. V mém případě by každý zveřejněný uzel měl být v OG. V závislosti na viditelnosti publikovaného uzlu jsou soubory umístěny do veřejné nebo soukromé sekce.

Všimněte si však, že to do velké míry závisí na obsahu pole group_content_access nebo Group Visibility.

2
Ed van Leeuwen