it-swarm-eu.dev

Programové předstírání identity jiného uživatele bez odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele

Jak by měl modul změnit hodnotu globálního $user, spusťte vlastní kód a obnovte původní hodnotu $user bez způsobení odhlášení aktuálního uživatele, pokud dojde k chybě?

9
kiamlaluno

Funkce drupal_cron_run () je toho pravým příkladem, protože při každém spuštění cronu změní aktuálního uživatele na anonymního a po dokončení se přepne zpět.

// Prevent session information from being saved while doing funky stuff.
$original_session_state = drupal_save_session();
drupal_save_session(FALSE);

// Force the current user to anonymous to ensure consistent permissions on
// funky stuff runs.
$original_user = $GLOBALS['user'];
$GLOBALS['user'] = drupal_anonymous_user(); // Or use user_load() for a non-anonymous user.

// Do funky stuff here...

// Restore the user.
$GLOBALS['user'] = $original_user;
drupal_save_session($original_session_state);
18
Dave Reid