it-swarm-eu.dev

Proč Drupal 7 dává přednost pravidlům CSS @import před značkami <link>?

„Nepoužívejte @import , "říká mnoho lidí.

Existuje mnoho nedostatků při používání @import.

  • Použitím @import v šabloně stylů přidá k celkovému času stahování stránky ještě jednu zpáteční cestu.
  • Použitím @import in IE způsobí změnu pořadí stahování. To může způsobit, že stahování stylů bude trvat déle, což brání postupnému vykreslování, takže se stránka bude cítit pomaleji.

Proč je používá Drupal 7)?

Chci změnit @import pravidla k <link> značek. Jak to mohu udělat?

25
enjoylife

Nepoužívejte @import k importu souborů CSS :

@import se používá pouze v agregačním režimu mimo CSS. To je provedeno k řešení IE omezení s počtem značek.

To by mělo vysvětlit důvod a jak se toho zbavit. Jakýkoli výrobní server by měl používat agregaci CSS a neměl by mít @import.

22
Jeremy French