it-swarm-eu.dev

Povolit vytvoření účtu pouze určitému typu uživatele

Musím přidat novou roli pro uživatele, než mohou vytvářet účty pro ostatní.

Vytvářím novou roli a přidávám oprávnění k vytváření obsahu profilu.

Ale když jsem anonymní odkaz, stále se zobrazuje 'clear new account' a mohu si účet vytvořit. Chci si vytvořit pouze určitou roli, ne všichni.

Mohl by mi někdo poradit?

5
Codium

Zakázání vytváření účtu anonymně:
V admin/user/settings zaškrtněte "Pouze administrátoři stránek mohou vytvářet nové uživatelské účty"

Povolit roli tvůrce účtu administraci uživatelů:
Na administrátor/uživatel/oprávnění -> uživatelský modul -> spravujte uživatele

Použijte modul jako Chránit kritické uživatele , pokud by se role tvůrce účtu neměla dotýkat superuživatele (user1).

3
keva

V Drupal 7, pod Admin, Konfigurace, Nastavení účt (/ admin/config/people/accounts ), existuje možnost s názvem Kdo může zaregistrovat účty?, je třeba vybrat pouze administrátoři.

0
Aljullu