it-swarm-eu.dev

Počet zobrazení a uzlů pro taxonomické termíny

Jak mohu zobrazit hodnoty počtu uzlů pro taxonomické termíny v zobrazeních? se seřazením seznamu výsledků v sestupném pořadí podle počtu uzlů.

31
ya.teck
 1. Vytvořte taxonomický pohled
 2. Přidat skupinu uzlů ve vztahu
 3. Pro zobrazení přidejte pole názvu termínu a uzlu nid
 4. Povolit agregaci v části „Jiné“ (Použít agregaci: Ano)
 5. Klikněte na ikonu nastavení pole nid a vyberte typ skupiny „count“.

Najděte export názorů, které pro mě fungovaly.

$view = new view;
$view->name = 'term_node_count';
$view->description = 'Displays node count values for terms';
$view->tag = '';
$view->base_table = 'taxonomy_term_data';
$view->human_name = 'term_node_count';
$view->core = 7;
$view->api_version = '3.0-alpha1';
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */

/* Display: Defaults */
$handler = $view->new_display('default', 'Defaults', 'default');
$handler->display->display_options['use_ajax'] = TRUE;
$handler->display->display_options['group_by'] = TRUE;
$handler->display->display_options['access']['type'] = 'none';
$handler->display->display_options['cache']['type'] = 'none';
$handler->display->display_options['query']['type'] = 'views_query';
$handler->display->display_options['exposed_form']['type'] = 'basic';
$handler->display->display_options['pager']['type'] = 'full';
$handler->display->display_options['pager']['options']['items_per_page'] = '100';
$handler->display->display_options['pager']['options']['offset'] = '0';
$handler->display->display_options['pager']['options']['id'] = '0';
$handler->display->display_options['pager']['options']['expose']['items_per_page_options_all'] = 0;
$handler->display->display_options['style_plugin'] = 'table';
$handler->display->display_options['style_options']['columns'] = array(
 'name' => 'name',
 'nid' => 'nid',
);
$handler->display->display_options['style_options']['default'] = '-1';
$handler->display->display_options['style_options']['info'] = array(
 'name' => array(
  'sortable' => 0,
  'default_sort_order' => 'asc',
  'align' => '',
  'separator' => '',
 ),
 'nid' => array(
  'sortable' => 0,
  'default_sort_order' => 'asc',
  'align' => '',
  'separator' => '',
 ),
);
$handler->display->display_options['style_options']['override'] = 1;
$handler->display->display_options['style_options']['sticky'] = 0;
/* Relationship: Taxonomy: Node */
$handler->display->display_options['relationships']['nid']['id'] = 'nid';
$handler->display->display_options['relationships']['nid']['table'] = 'taxonomy_index';
$handler->display->display_options['relationships']['nid']['field'] = 'nid';
$handler->display->display_options['relationships']['nid']['required'] = 0;
/* Field: Taxonomy: Term */
$handler->display->display_options['fields']['name']['id'] = 'name';
$handler->display->display_options['fields']['name']['table'] = 'taxonomy_term_data';
$handler->display->display_options['fields']['name']['field'] = 'name';
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['alter_text'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['make_link'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['absolute'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['trim'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['Word_boundary'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['Ellipsis'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['strip_tags'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['alter']['html'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['element_label_colon'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['name']['element_default_classes'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['name']['hide_empty'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['empty_zero'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['name']['link_to_taxonomy'] = 1;
/* Field: Node: Nid */
$handler->display->display_options['fields']['nid']['id'] = 'nid';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['table'] = 'node';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['field'] = 'nid';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['relationship'] = 'nid';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['group_type'] = 'count';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['label'] = 'Count';
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['alter_text'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['make_link'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['absolute'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['trim'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['Word_boundary'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['Ellipsis'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['strip_tags'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['alter']['html'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['element_label_colon'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['element_default_classes'] = 1;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['hide_empty'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['empty_zero'] = 0;
$handler->display->display_options['fields']['nid']['link_to_node'] = 1;

/* Display: Block */
$handler = $view->new_display('block', 'Block', 'block_1');
$translatables['term_node_count'] = array(
 t('Defaults'),
 t('more'),
 t('Apply'),
 t('Reset'),
 t('Sort By'),
 t('Asc'),
 t('Desc'),
 t('Items per page'),
 t('- All -'),
 t('Offset'),
 t('node'),
 t('Term'),
 t('Count'),
 t('Block'),
);
41
Sivaji

Všechny předchozí odpovědi byly velmi užitečné.

Chtěl jsem získat tabulku, abych mohl uživatele nechat třídit podle termínu nebo podle počtu.

K tomu jsem:

 1. Vztah> Termín taxonomie: Obsah s termínem
 2. Použít agregaci: Ano
 3. Pole> Obsah: Nid
 4. Typ agregace pro Nid = Count DISTINCT
23
chrowe

Chcete-li získat správný počet uzlů taxonomie pro taxonomické termíny, musíte udělat následující:

 1. Do pole Filed: add Taxonomy term: Name
 2. Do pole Vztahy zadejte Taxonomy term: Content with term
 3. Přidat kontextový filtr pro Taxonomy term: Name

  3a. Zvolte 'Zobrazit shrnutí'

  3b. Zvolte 'Zobrazit počet záznamů s odkazem'. Nastavte také základní cestu, pokud chcete, aby stránka taxonomie byla správně propojena.

12
Nevos

Klíčem je, že jste se ujistili, že jste zaškrtli políčko "agregace" v rozšířené možnosti zobrazení.

5
Chunty

Přidejte argument (přejmenovaný na „kontextový filtr“ v posledních pohledech) pro termíny taxonomie a zvolte „Zobrazit shrnutí“. Poté zvolte zobrazení „Počet záznamů“.

4
tim.plunkett