it-swarm-eu.dev

Odebrat konkrétní šablony stylů z dané stránky

Přidání šablony stylů na konkrétní stránky je snadné: implementovat hook_preprocess_page(), volat drupal_add_css(...) a nastavit $vars['styles'] = drupal_get_css().


Jaký je správný způsob, jak odebrat šablonu stylů (nebo v mém případě všechny šablony stylů „média = obrazovka“) pro konkrétní stránku, aniž by zasahoval do systému ukládání do mezipaměti? (např. ne nějaký regex aplikovaný na výstup)

Nemůžete udělat pouze unset($vars['css']['screen']), protože $vars['styles'] Již bylo vygenerováno v tomto bodě a neexistuje žádná funkce drupal_remove_css().

5
wildpeaks

Zdá se, že je to nejčistší způsob v hook_preprocess_page():

$css = drupal_add_css();
unset( $css['screen'] );
$vars['styles'] = drupal_get_css($css);
8
wildpeaks