it-swarm-eu.dev

Jak zobrazit vlastní pole uživatelského profilu v pohledu?

V modulu Drupal 7) používám modul Profile2 (7.x-1.0-beta1) pro přidání vlastních polí, jako je 'Jméno autora' atd., Na stránku profilu uživatele. Jak vytáhnu tato vlastní pole v pohledu (7.x-3.x-dev)? Všechna ostatní vlastní pole CCK se zobrazí ve výběrovém seznamu pohledu, ale ne ta, která byla přidána na stránku uživatelského profilu.

3

Nerozumím tomu, proč by někdo použil Profile2 (nebo Content Content), když uživatelé v Drupal 7 jsou Fieldable).

Z toho, co jsem pochopil ze stránky projektu Profil 2, používá Entity API; možná budete muset použít EntityFieldQuery Views Backend .

3
Sivaji
<?php

global $user;

$uid = user_load($user->uid);
$profile = profile2_load_by_user($uid, 'showmember_profile');

//laod specific fields from the profile2 showmember
echo $profile->field_firstname['und'][0]['value'];
echo $profile->field_lastname['und'][0]['value'];
echo $profile->field_cityname['und'][0]['value'];
echo $profile->field_phone['und'][0]['value'];

?>
2
Youssef

Zkontrolujte uživatelská oprávnění pro konkrétní roli, do které uživatel patří. zkontrolujte, zda má tato role oprávnění zobrazit profil sebe a jiného uživatele. Chcete-li to zkontrolovat, přejděte do sekce Lidé >> Oprávnění.

1
Nilantha