it-swarm-eu.dev

Jak změnit prvek formuláře tak, aby byl zahrnut uvnitř sady polí

Používám field_attach_form () k zobrazení formuláře entity. Když volám tuto funkci, automaticky vytvoří formulář, který neobsahuje žádné sady polí, pouze neseskupené elementy formuláře.

Před zobrazením formuláře bych chtěl vzít některé prvky formuláře a seskupit je do sad polí. Pokud mám něco takového:

$form array:
  form element 1
    attributes
  form element 2
    attributes
  fieldset1
    attributes
  fieldset2
    attributes

Existuje atribut elementu formuláře nebo speciální funkce, které mi umožní říct Drupal automaticky umístit "element 1" do "fieldset1"?

Lze to alternativně provést na úrovni jádra/entity, ne vlastního modulu, takže když se nazývá field_attach_form (), sady polí se automaticky vytvoří?

3
Carlos Muñiz

Můžeš použít $form['#pre_render'][] = 'yourfunction'; a přesuňte pole do sady polí v této funkci.

2
Daniel Wehner

Tento kód vám může pomoci.

  $form['date_fieldset'] = array(
    '#type' => 'fieldset',
    '#title' => t('Select Start and End dates'),
    '#collapsible' => TRUE,
//    '#tree' => TRUE,
  );

  $form['date_fieldset']['date_inactive_start'] = array(
    '#title' => t('Start date'),
    '#type' => 'date_popup', // Provided by the date_popup module
    '#date_format' => 'd/m/Y',
    '#date_year_range' => '0:+1',
    '#required' => TRUE,
    '#size' => 8,
    '#default_value' => date('Y-m-d', time()), // Default value must be in 'Y-m-d' format.
  );

  $form['date_fieldset']['date_inactive_end'] = array(
    '#title' => t('End date'),
    '#type' => 'date_popup', // Provided by the date_popup module
    '#date_format' => 'd/m/Y',
    '#date_year_range' => '0:+2',
    '#required' => TRUE,
    '#size' => 8,
    '#default_value' => date('Y-m-d', time()), // Default value must be in 'Y-m-d' format.
  );
4
Himanshu Pathak

Pokud někdo hledá úplný příklad, jak to udělat:

// hook_form_BASE_FORM_ID_alter to target only article node edit forms
function my_module_form_article_node_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {

  $form['#pre_render'][] = 'add_to_fieldset';

}

function add_to_fieldset($form) {
  // Adding element to the publishing options fieldset on node form

  $form['options']['element_to_add'] = $form['element_to_add'];
  unset($form['element_to_add']);

  return $form;

}
0
joedivic