it-swarm-eu.dev

Jak získám název taxonomického názvu současného taxonomického termínu page.tpl.php?

Jsem na d7. Snažím se získat název taxonomického názvu stránky taxonomie, na které jsem. Vzhledem k tomu, že nejsem na stránce „uzel“, nemohu ji získat pomocí $ node-> tid. Co bych měl dělat? Dík.

11
oobie11

Snaž se..

http://api.drupal.org/api/drupal/modules--taxonomy--taxonomy.module/function/taxonomy_term_load/7

$term = taxonomy_term_load(arg(2));
$title = $term->name;

arg (2) by měl vrátit tid stránky taxonomie (taxonomy/term/tid).

23
Kevin

Přišel jsem na to, heres, co jsem udělal:

<?php
$termid = arg(2);
$term = taxonomy_term_load($termid);
$title = $term->name;
?>

Děkuji @ Kevin za vaši pomoc.

6
oobie11