it-swarm-eu.dev

Jak vytvořit referenční pole uzlu v Drupal 7?

Jsem zmatený. V D6 CCK to byla velmi cenná volba, ale protože se přesunula do jádra, nemohu najít možnost vytvořit noderefové pole (i když našlo termín referenční pole). Vím, že to musí být tam, kde to je?

8
Capi Etheriel

Projekt, který udržuje typy polí Drupal 7 verzí typů "reference uzlu" a "reference uživatele" je Reference .

Část kódu CCK byla přenesena do základního kódu, ale nějaký kód stále žije v modulech třetích stran. Samotný CCK má verzi pro Drupal 7, která obsahuje kód pro aktualizaci z Drupal 6 na Drupal 7 (mezi jiné věci).

11
kiamlaluno

Našel jsem toto shrnutí velmi užitečné.

Přeskočil bych Reference , vypadá to, že je na cestě k zastarání.

Pro jednoduché odkazy na uživatele a uzly ve stylu D6 použijte Entity Reference . Tento modul je vyžadován obchodem Drupal Commerce), dokud bude tento projekt naživu a bude prosperovat, takže se bude odkazovat na entity.

Pokud jste se podívali na odkaz na entitu a vaše potřeby jsou komplikovanější, podívejte se na vztah . Pomocí vztahu můžete přijít s velmi komplikovaným schématem vztahů entit, ale já bych se touto cestou nevyjel, pokud nevíte, že potřebujete flexibilitu.

7
Mark Ferree