it-swarm-eu.dev

Jak vytvořit háček?

Jak si mohu vytvořit svůj vlastní háček (podobný těm Drupal) pro další moduly Drupal moduly použít)?

18
markdorison

Ve skutečnosti nevytváříte háčky. Používáte pomocné funkce jako module_invoke_all() , module_invoke() nebo drupal_alter() vyvolat všechny funkce odpovídající očekávanému vzoru jmen. Vyvolané funkce se obvykle nacházejí s module_implements() .

I když to není nutné, aby háčky fungovaly, nejlepší praxí je zdokumentovat je v MODULE.api.php vytvořením prázdných pahýlů hook_NAME funguje s komentáře k dokumentaci .

20
Pierre Buyle

Můžete také vytvořit háček, pomocí hook_trigger_info můžete vytvořit nový háček a ve svém modulu ho musíte implementovat. Předpokládejme například, že chcete vytvořit archiv uzlů a vložit do něj staré uzly. Chcete také spustit hák po dokončení operace archivace. bude to něco takového

function hook_trigger_info() {
  return array(
      'node' => array(
          'archive_nodes' => array(
            'label' => t('Archive old nodes'),
          )
      )
  );
} 

Po definování háku je váš modul zodpovědný za implementaci háku a akcí pomocí module_invoke () nebo module_invoke_all () .

Můžete povolit modulu trigger, aby viděl tento nový háček na kartě uzlu.

0
M a m a D