it-swarm-eu.dev

Jak správně přidat widgety uživatelského rozhraní jQuery?

Im using Drupal 7, který je dodáván s uživatelským rozhraním jQuery. Musím mít Accordion pouze na domovské stránce. JQuery mi nedovolí jen stáhnout Accordion a poté použít drupal_add_js()).

Máte nějaký návrh?

4
hollywood3224

jQuery UI Accordion je součástí jádra, přidejte jej pomocí drupal_add_library('system', 'ui.accordion');.

8
tim.plunkett