it-swarm-eu.dev

Jak skrýt kartu Zobrazit na stránce uživatele?

Na stránce uživatele (www.example.com/user) jsou karty [View | Edit]. Je možné skrýt kartu View a nechat kartu Edit?

8
ohho

Použijte Tab Tamer , což vám umožňuje přesouvat, skrývat a deaktivovat karty na různých stránkách.

Tab Tamer je nástroj pro správu, který umožňuje snadné přeskupení, skrytí a deaktivaci karet a dílčích tabulek. Také můžete přejmenovat štítky karet.

5
aendrew

Můžete také použít hook_menu_local_tasks_alter() v D7:

function MYMODULE_menu_local_tasks_alter(&$data){
foreach ($data['tabs'][0]['output'] as $key => $value) {
    if ($value['#link']['path'] == "user/%/view"){
      unset($data['tabs'][0]['output'][$key]);
    }
  }
}

Dokumentace

13
cdmo

Pokud uživateli udělíte příslušné oprávnění, budou viditelné pouze značky zobrazení a pravit, jinak nebude viditelné. (Pro kontrolu se můžete odhlásit z webu a kliknout na nabídku na stránce uživatele. Značka pro zobrazení a úpravy se nezobrazí)

0
kumar