it-swarm-eu.dev

Jak přidat novou kartu do uživatelského profilu ve správě?

Jak mohu přidat novou kartu do uživatelského profilu vedle View (aktivní karta) a Edit. Chci přidat například New User Tab, který bude viditelný pouze administrátorem (nikoli samotným uživatelem).

Na této kartě chci přidat některé informace týkající se uživatele a provést nějaké asociace s konkrétními uzly souvisejícími s uživatelem.

5
Ek Kosmos

Pokud je to pro Drupal 7), měli byste se podívat na modul profile2 . Umožňuje vám vytvořit entitu profilu, do které můžete přidat libovolná pole. vytváří karty na stránce uživatele pomocí oprávnění.

Obecně k vytvoření karet je třeba vytvořit místní položky nabídky. Názory 3 to podporují a je také možné vytvořit takovou kartu s hook_menu nastavením type na MENU_LOCAL_TASK. K tomu, aby to fungovalo, existují určité požadavky na cestu adresy URL, ale to vše je dobře zdokumentováno v odkazu na rozhraní API drupal API), na který se odkazuje výše.

6
googletorp