it-swarm-eu.dev

Jak přidat modul na stránku admin / config?

Pracuji na modulu v Drupal 7. Přidal jsem implementaci hook_menu:

$items['admin/config/content/mymodule'] = [
 'title'      => 'MyModule',
 'description'   => 'Configure MyModule settings.',
 'page callback'  => 'mymodule_get_form',
 'page arguments'  => ['mymodule_admin_settings'],
 'file'       => 'mymodule.admin.inc',
 'access arguments' => ['administer mymodule'],
 'menu_name'    => 'mymodule',
];

... a konfigurační řádek na mymodule.info:

configure = admin/config/content/mymodule

Odkaz Configure pro MyModule se nyní objeví na stránce admin/modules, ale jak mohu mít také modul uvedený na - - admin/config stránka? Nebo je stránka admin/config vyhrazena pouze pro základní moduly?

27
Matt V.

Při pohledu na kód system_admin_config_page () , což je zpětné volání stránky pro admin/config, jsem si všiml, že obsahuje následující řádky:

if ($admin = db_query("SELECT menu_name, mlid FROM {menu_links} WHERE link_path = 'admin/config' AND module = 'system'")->fetchAssoc()) {
 $result = db_query("
  SELECT m.*, ml.*
  FROM {menu_links} ml
  INNER JOIN {menu_router} m ON ml.router_path = m.path
  WHERE ml.link_path != 'admin/help' AND menu_name = :menu_name AND ml.plid = :mlid AND hidden = 0", $admin, array('fetch' => PDO::FETCH_ASSOC));
 foreach ($result as $item) {
  _menu_link_translate($item);
  if (!$item['access']) {
   continue;
  }
  // ...
 }
 // ...
}

První dotaz vyberte pole menu_name pro menu spojené s cestou admin/config, což je ve výchozím nastavení správa; druhý dotaz vybere všechny nabídky, které mají stejnou hodnotu pro jméno_příslušenství a jejichž nadřazený server je admin/config.

Protože vaše nabídka používá jinou hodnotu pro jméno menu, není vybrána z druhého dotazu a není zobrazena na stránce admin/config.

9
kiamlaluno

Pokud tak učiníte, při zpětném volání system.module pro nadřazenou položku získáte stránku Nice výpis, když navštívíte 'admin/config/mymodule'

/**
 * Implements hook_menu().
 */
function MYMODULE_menu() {

 $items = [];

 $items['admin/config/mymodule'] = [
  'title'      => 'My configuration section',
  'description'   => 'This is the parent item',
  'position'     => 'left',
  'weight'      => -100,
  'page callback'  => 'system_admin_menu_block_page',
  'access arguments' => ['administer site configuration'],
  'file'       => 'system.admin.inc',
  'file path'    => drupal_get_path('module', 'system'),
 ];

 // Need at least one child item before your section will appear.
 $items['admin/config/mymodule/item'] = [
  'title'      => 'First item',
  'description'   => 'This is the first child item in the section',
  'page callback'  => 'mymodule_item_callback',
  'access arguments' => ['administer site configuration'],
 ];

 return $items;
}
24
wynz

Odstraňte část 'menu_name', což není nutné.

3
Berdir
$items['admin/config/user-interface/mymodule'] = array(
  'title' => 'My Module',
  'description' => 'description',
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('my_admin_function'),
  'access arguments' => array('administer site configuration'),
);

$items['admin/config/user-interface/mymodule/manage'] = array(
  'title' => 'My Module',
  'type' => MENU_DEFAULT_LOCAL_TASK,
  'description' => 'description',
  'weight' => -10,
);
return $items;

to pro mě fungovalo.
Ve skutečnosti jsem bojoval asi půl hodiny, dokud jsem si neuvědomil, že nevracím $ položky .... Zdá se mi, že to vždycky dělám.

1
2pha

Měl jsem s tím potíže i na konfigurační stránce. Jediným způsobem, jak jsem mohl přidat odkaz na stránku konfigurace, bylo prohlásit dvě položky nabídky, jako je to, s nadřazeným odkazem na 'admin/config/module' a podřízeným odkazem na 'admin/config/module/manage' .

 $items['admin/config/whh-maps'] = array(
  'title' => 'World Hiphop configuration',
  'description' => 'Allows administrators to configure maps for WHH.',
  'position' => 'left',
  'weight' => -30,
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('whh_maps_form'),
  'access arguments' => array('administer whh maps'),
  'file' => 'whh_maps.admin.inc',
 );
 $items['admin/config/whh-maps/manage'] = array(
  'title' => 'Manage countries',
  'description' => 'Allows admins to edit country information',
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('whh_maps_form'),
  'access arguments' => array('administer whh maps'),
  'file' => 'whh_maps.admin.inc',
  'weight' => -10,
 ); 
1
chhay
/**
 * Implements hook_menu().
 */
function notification_menu() {

 $items = [];

 $items['admin/customize'] = [
  'title'      => 'Send Comment notifications',
  'discription'   => 'Admin will send notification to user about updates',
  'type'       => MENU_NORMAL_ITEM,
  'page callback'  => 'drupal_get_form',
  'page arguments'  => ['notification_form'],
  'access arguments' => ['access adminstration page'],
  'access callback' => TRUE,
 ];

 return $items;
}

/**
 * Custom form.
 */
function notification_form($form, &$form_state) {

 $form['send_mail_to'] = [
  '#title'     => 'Send Mail To',
  '#discription'  => 'To whom you want to send form',
  '#size'     => 40,
  '#type'     => 'textfield',
  '#required'   => TRUE,
  '#default_value' => variable_get('send_mail_to'),
 ];

 //here the admin can wite subject for the mail.
 $form['mail_subject'] = [
  '#title'     => 'Subject',
  '#discription'  => 'the purpous of this mail',
  '#type'     => 'textfield',
  '#size'     => 40,
  '#maxlenght'   => 120,
  '#required'   => TRUE,
  '#default_value' => variable_get('mail_subject'),
 ];

 $form['mail_body'] = [
  '#title'     => 'Body',
  '#discription'  => 'the body of your mail.',
  '#type'     => 'textarea',
  '#row'      => 10,
  '#columns'    => 40,
  '#required'   => TRUE,
  '#default_value' => variable_get('mail_body'),
 ];

 $form['mail_bcc'] = [
  '#title' => 'BCC this mail to all',
  '#type' => 'checkbox',

 ];

 return system_settings_form($form);
}
0
Nikhil Anant