it-swarm-eu.dev

Jak nastavit hodnotu pole souboru pomocí entity_metadata_wrapper

Jak nastavíte hodnotu pole souboru při použití entity_metadata_wrapper?

Zkusil jsem to udělat v kódu:

$file = new stdClass();
$file->uid = 1;
$file->uri = $file_path;
$file->filename = basename($file_path);
$file->filemime = file_get_mimetype($file_path);
$file->filesize = filesize($file_path);
$file->status = FILE_STATUS_PERMANENT;
$file->display = '1';
file_save($file); // I also tried: $file = file_save($file);

$node = array(
  'type' => 'news_item',
  'uid' => 1,
  'status' => 1,
  'comment' => 0,
  'promote' => 0,
  'language' => 'en',
);

$entity = entity_create('node', $node);

$ewrapper = entity_metadata_wrapper('node', $entity);

$ewrapper->field_document->set((array) $file); // I also tried: $ewrapper->field_document->set($file);

$ewrapper->save(true);
entity_save('node', $entity);

Ale já mám tuto výjimku:

EntityMetadataWrapperException: Invalid data value given. Be sure it matches the required data type and format. in EntityMetadataWrapper->set() (line 122 of C:\wamp\www\drupal\sites\all\modules\entity\includes\entity.wrapper.inc).

Jakákoli pomoc je velmi mych ocenil.

24
Smos

Zdá se, že obtékání pole souboru do jiného pole pro mě udělá trik:

$file = (array) $file;
$items = array($file);
$ewrapper->field_document->set($items);

Ale nezjistil jsem proč zatím ...

14
Clive

No, právě jsem zjistil jednodušší a méně ošklivě vypadající způsob, jak nastavit obrázek.

$image_file = A FILE OBJECT; //Lot of choices here : new stdClass(), file_load, etc
$wrapper->FIELD_NAME->file->set($image_file);

Stejně jako odkaz na taxonomii nebo uzel/entitu, název pole souboru odkazuje na načtený objekt, a to je to, jak to zjistím.


:: EDIT a posteriori ::

Tady, jak bych to udělal s otázkou OP.

// Get the file
$file = file_save_data(file_get_contents('/my_local_path/img1.jpg'), 'public://remote_name.jpg');

// Wrap' it like one of your French girls
$wrapper = entity_metadata_wrapper('node', $node);

// And set the photo
$wrapper->field_photo->file->set($file);

// And save the node
$wrapper->save();
19
JudaPriest

Můj uzel již existoval a musel jsem nastavit následující parametry:

$wrapper->field_pdf->set(array('fid'=>$fid, 'display'=>1, 'description'=>'This is a PDF'));

Různá nastavení mohou vyžadovat různé parametry, jak předpokládám. Pokud se podíváte do protokolů chyb (admin/reports/dblog), uvidíte, jaké parametry jsou potřebné.

5
gillarf

Jen pro případ, že by to někdo považoval za užitečné:

Pokud nemáte popisovač skutečného souboru a znáte pouze fid, můžete použít:

$wrapper->field_file->set( array( 'fid'=>1234 ) );

A (za předpokladu, že existuje soubor s touto fid) Drupal připojí správný soubor po $wrapper->save().

0
reor

Máte na to dva způsoby:

// By loading the file object in any way
$file_obj = file_load($fid);
$w_containing_node->field_attachment_content->file->set( $file_obj );


// By passing an array with the fid
$w_containing_node->field_attachment_content->set( array('fid' => $fid) );

Zde je zdroj informací: https://www.drupal.org/docs/7/api/entity-api/entity-metadata-wrappers#example-value-set-save

0
romain ni