it-swarm-eu.dev

Jak mohu vydat protokol dotazů Devel?

Je možné nějakým způsobem vygenerovat protokol dotazů generovaný Devel ? Ve výchozím nastavení se tiskne na konec stránky, což je v pořádku, dokud nebudu muset poslat výsledky někomu jinému ke kontrole.

6
markdorison

Řešením, které jsem přišel, bylo zobrazení zdroje na stránce a zkopírování protokolu dotazů <div> out a vložte jej do html souboru. Poté jsem použil Firebug, abych si zkopíroval příslušný css a přidal jej také do html souboru. Nakonec to byl jeden, přiměřeně formátovaný .html soubor, který jsem mohl poslat každému, kdo potřeboval nahlédnout do protokolu dotazů. Ne zvlášť elegantní řešení, ale sloužilo mým účelům.

0
markdorison

Modul devel má možnost přihlásit časy dotazů do databáze a poté můžete spustit vlastní analýzu a dělat s ní cokoli chcete.

To je něco, na co si dát pozor, protože je to spousta dat a rychle se sčítají. Pro sofistikovanější/souhrnnější analýzu je to však docela užitečné.

Po povolení protokolování dotazů můžete vidět některé výsledky na http://yoursite.com/devel/queries

6
Josh Koenig