it-swarm-eu.dev

Jak mohu přidat "váhovou" funkci do uzlů?

Chtěl bych být schopen určit „váhu“ pro uzly článků zveřejněné na domovské stránce. Jaký je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout?

6
Carlos Muñiz

Mohli byste například použít Nodequeue k vytvoření pevného seznamu uzlů a pak to ukázat jako přední stránku (podle pohledu).

Nebo můžete definovat vlastní pole hmotnosti (například jednoduché celé číslo nebo výběr s volbami od -50 do 50) a pak vytvořit zobrazení uzlů, které seřadíte podle daného pole.

5
Berdir

Oba Draggeble Views a Nodequeue jsou skvělé pro vytváření snadno použitelných administrátorských stránek s tříděním drag-and-drop. Hlavním rozdílem mezi Draggable Views a Nodequeue je to, že Nodequeue umožňuje ruční třídění a výběr , zatímco Draggable Views umožňuje ruční třídění automaticky vyplněného seznamu (zobrazení). . Oba moduly jsou vysvětleny a porovnány v titodva blogové příspěvky.

5
marcvangend