it-swarm-eu.dev

Jak mohu napsat levý spojovací dotaz?

Chci získat hodnotu "vid", která zná ID uzlu, a získat hodnotu "name" pro ty řádky, kde "vid" se rovná 2.

Kdyby to byl prostý dotaz, nevěděl bych, jak to napsat; Nevím, jak napsat levý spojovací dotaz.

"Prostý" dotaz SQL v Drupal je následující:

$result = db_query('SELECT tid FROM {taxonomy_index} WHERE nid = :nid', array(':nid'=>$nid));

Ekvivalentní hrubý dotaz SQL je následující:

SELECT did, name FROM taxonomy_index as ti LEFT JOIN taxonomy_term_data AS ttd ON ti.tid = ttd.tid WHERE vid = 2 and nid = $nid
7
enjoylife

Pro statický dotaz, jako je tento, nemusíte používat db_select (). Neměli byste vlastně vidět Vzhledem k tomu, že db_select je mnohem pomalejší než db_query, proč bych ho chtěl použít? .

Stačí to předat do db_query (), jediná věc, která se změnila, je způsob přidání zástupných symbolů.

$result = db_query('select tid,name from {taxonomy_index} as ti left join {taxonomy_term_data} as ttd on ti.tid=ttd.tid where vid=2 and nid=:nid', array(':nid' => $nid));
foreach ($result as $term) {
 // $term contains the object for the taxonomy term.
}

Viz http://drupal.org/developing/api/database pro více informací a můj blogový příspěvek pro obecný Drupal 6 až 7 informace o konverzi syntaxe databáze.

11
Berdir
$terms = db_select('taxonomy_index', 'ti')
 ->fields('ti', array('tid', 'name'));
$terms->leftJoin('taxonomy_term_data', 'ttd', 'ti.tid = ttd.tid');
$terms->condition('vid', 2)
 ->condition('nid', $nid)
 ->execute();

while ($term = $terms->fetch()) {
 // $term contains the object for the taxonomy term.
}
25
Sivaji
    $catalog_pagination = db_select('taxonomy_index', 'ti')
     ->fields('pimg',array('uc_product_image_target_id','entity_id'))
     ->fields('fm',array('fid','filename'))  
     ->fields('ti', array('nid', 'tid'));
    $catalog_pagination->leftJoin('node__uc_product_image', 'pimg', 'pimg.entity_id = ti.nid'); 
    $catalog_pagination->leftJoin('file_managed', 'fm', 'fm.fid = pimg.uc_product_image_target_id'); 
    $catalog_pagination->condition('ti.tid', $term_id);
    $catalog_pagination->orderBy('ti.nid', 'DESC');
    $catalog_pagination = $catalog_pagination->execute();
    $total_pages = $catalog_pagination->fetchAll();
0
gurcharan