it-swarm-eu.dev

Více formulářů na jedné stránce?

Je možné na jednu stránku umístit více formulářů?

Snažím se vytvořit stránku s nabídkou kupónu. Chtěl jsem mít dva formuláře pro dvě různé nabídky na každé straně stránky. Každý formulář má textové pole pro kód kupónu a vlastní tlačítko pro odeslání. První formulář funguje dobře; skryté hodnoty druhé formy se však zdají být potlačeny prvními formami.

Používám hook_alter, abych změnil druhý formulář, aby byl odlišný, ale stále má stejný form_id jako ten první. Způsobuje to moje problémy, nebo musím hledat/myslet někde jinde?

Oba formuláře mají stejné hodnoty pro "form_id" a "form_token", ale různé hodnoty pro "form_build_id."

8
user1359

Pokud chcete přidat stejný formulář vícekrát, musíte implementovat hook_forms () . Viz node_forms () pro příklad.

To umožňuje použít různé form_id's, které všechny poukazují na stejnou funkci tvůrce formulářů. Můžete například použít yourmodule_some_form_$i a poté použijte hook_forms () k jejich nasměrování na yourmodule_some_form.

Příklad: http://www.mohitsharma.net/content/how-show-same-form-multiple-time-page pro příklad

8
Berdir