it-swarm-eu.dev

Jak nastavit Node Cesta / Alias ​​programově)

Vytvářím některé uzly v Drupal 6 6 programově) vytvořením prázdného objektu, nastavením některých vlastností a voláním node_save () na objekt.

Když objekt znovu vytisknu, uvidím nové vlastnosti, protože node_save () změní objekt uzlu odkazem, ale nevidím vlastnost path, ale od Drupal Mohu vždy zobrazit uzel v 'uzlu/NID'.

Je 'uzel/NID' cesta?

Neměl bych nastavit vlastnost „uživatelsky přívětivý“ na samotný uzel a pouze použít path_set_alias () po uzlu_save namísto toho, abych umísťoval vlastnost path na samotný uzel?

6
Aaron

node/[nid] je skutečně cesta k libovolnému uzlu. Takto je definován v modulu uzlu, můžete se sami přesvědčit v node_menu funkce.

S modulem pathauto můžete nastavit pravidla pro automatické aliasy, takže nemusíte přijít na to, jaký by měl být alias uzlu. Toto je upřednostňovaný způsob vytváření a automatických adres URL „uživatelsky přívětivých“ nebo „optimalizovaných pro SEO“ namísto hardcoding logiky vašeho vlastního modulu.

4
googletorp

Kanonická adresa URL pro uzel je http://example.com/node/<nid>; pokud chcete nastavit alias cesty, musíte ji nastavit pomocí path_set_alias('node/' . $node->nid, $alias).

5
kiamlaluno