it-swarm-eu.dev

404 při načítání obrázku z wp-content/uploads /

Dostávám 404 stav při načítání obrázků a http stále obsahuje tento obrázek. Obrázek se zobrazí v prohlížeči, ale kód 404 přeruší některé aplikace.

volání na wp-content/uploads/jsou přesměrována v .htaccess:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteRule (.*) /index.php?getfile=$1 [L]
</IfModule>

Proč dostanu status 404, pokud je obraz tam a je doručován?

3
naugtur

Problém je vyřešen.

Zásuvný modul "User Access Manager" byl shledán vinným z vložení souboru .htaccess do souboru wp-content/uploads/ a poté nesprávného zpracování volání.

Nevím, jak by mohl být plugin UAM opraven, ale je v pořádku odstranit soubor .htaccess. Na tom nic jiného nezáleží. (alespoň v mém případě)

6
naugtur