it-swarm-eu.dev

Toto se objeví po přihlášení pomocí SSH: * Slyšeli jsme v KubeCon: "microk8s.status mi právě vyhodil mysl"

Každý ví, co tato zpráva znamená? Začalo se to objevovat po přihlášení SSH na serveru Ubuntu 16.04. To je divné Děkuji.

23
Kaf

Tato zpráva je vygenerována MOTD (Message of the Day), když se přihlásíte do systému pomocí ssh. Tato zpráva je ve skutečnosti vygenerována z /etc/update-motd.d/50-motd-news přetažením textu z https://motd.ubuntu.com/

Příklad:

[email protected]:~$ /etc/update-motd.d/50-motd-news 

 * Overheard at KubeCon: "microk8s.status just blew my mind".

     https://microk8s.io/docs/commands#microk8s.status

Chcete-li nakonfigurovat, zda vidíte novinky, nebo ne, nebo chcete, aby zobrazovaly něco vlastního pohledu na úpravy /etc/default/motd-news kde je uvedeno:

# This is a useful way to provide dynamic, informative
# information pertinent to the users and administrators
# of the local system
20
Terrance