it-swarm-eu.dev

Následující podpisy nelze ověřit, protože veřejný klíč není k dispozici: NO_PUBKEY

Když spustím apt-get update, Zobrazí se tato chybová zpráva:

Err:18 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release.gpg        
 The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6494C6D6997C215E

Chápu, co způsobuje tento problém. Zajímalo by mě, jak to opravit.

ÚPRAVA:

Vyzkoušel jsem nejvíce upvoted řešení poskytované v duplicitní odkaz:

Sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6494C6D6997C215E

Dostal jsem tento nový problém, který se nezdá být na tomto webu vyřešen podle příspěvků, které jsem viděl:

Executing: /tmp/tmp.jyolnTyZuJ/gpg.1.sh --keyserver
keyserver.ubuntu.com
--recv-keys
6494C6D6997C215E
gpg: requesting key 997C215E from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: keyserver timed out
gpg: keyserver receive failed: keyserver error
46

Chci sdílet to, co jsem našel zde (běží přes port 80 ):

Sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 6494C6D6997C215E

A to bylo úspěšné:

Executing: /tmp/tmp.BX24beQ8ze/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
6494C6D6997C215E
gpg: requesting key 997C215E from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key D38B4796: "Google Inc. (Linux Packages Signing Authority) <[email protected]>" 3 new signatures
gpg: key D38B4796: "Google Inc. (Linux Packages Signing Authority) <[email protected]>" 1 new subkey
gpg: Total number processed: 1
gpg:      new subkeys: 1
gpg:     new signatures: 3

Pak spustím Sudo apt-get update a všechno šlo dobře.

69