it-swarm-eu.dev

Jak mohu změnit velikost svého / spouštěcího oddílu?

/ boot se nějak stal 100% plným.

df -k
Filesystem       1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu-root 191078052 31758960 149612804 18% /
udev           3997520    8  3997512  1% /dev
tmpfs           1602244   856  1601388  1% /run
none             5120    0   5120  0% /run/lock
none           4005600   1792  4003808  1% /run/shm
none            102400    28  102372  1% /run/user
/dev/sda1         233191  218740   2010 100% /boot


mount
/dev/mapper/ubuntu-root on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/Fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
vmware-vmblock on /run/vmblock-Fuse type Fuse.vmware-vmblock (rw,nosuid,nodev,default_permissions,allow_other)
gvfsd-Fuse on /run/user/foo/gvfs type Fuse.gvfsd-Fuse (rw,nosuid,nodev,user=foo)

Jak mohu zvětšit prostor přidělený/bootovat?

Existuje související otázka Jak uvolním více místa v/boot? , ale to není to, co chci dělat.

Přidáno.

Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders, total 390721968 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0007f9dc

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  390721535  195109889  5 Extended
/dev/sda5     501760  390721535  195109888  8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/ubuntu-root: 198.8 GB, 198784843776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24167 cylinders, total 388251648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/ubuntu-root doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/mapper/ubuntu-swap_1: 1006 MB, 1006632960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 122 cylinders, total 1966080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/ubuntu-swap_1 doesn't contain a valid partition table
44
Anush

Existují 2 části:

 1. Otevřete terminál a spusťte ls/boot Je-li boot plný starých jader, můžete z nich odebrat radost, doporučujeme ponechat původní, nejnovější a ten poslední. nejnižší číslo je obvykle přepravní jádro, nejvyšší číslo bude nejnovější.

 2. Chcete-li rozšířit spouštění, musíte nejprve zmenšit další oddíl, abyste měli volné místo. Navrhoval bych použít nástroj gparted na live CD. Nejprve snižte velikost domova nebo domova v závislosti na nastavení. Poté zvětšete velikost spouštění.

51
Davmor2

Předpokládám, že tento Linux stroj je VM.

Rozbalte SCSI zařízení o 1 GB na VM koule centrum nebo AWS atd., Takže /dev/sda získá další 1 GB místa.

Restartujte server do režimu pro jednoho uživatele. Použijte fdisk -l /dev/sda pro potvrzení nové velikosti s dalšími 1GB.

Použijte fdisk /dev/sda k vytvoření oddílu sda3 s 1 GB. Uložte tabulku oddílů. Ubuntu bude vyžadovat partprobe pro aktualizaci tabulky oddílů. Nyní běžte:

mkfs.ext4 /dev/sda3
umount /boot
dd if=/dev/sda1 of=/dev/sda3
e2fsck -y /dev/sda3
resize2fs /dev/sda3
e2fsck -y /dev/sda3

Nyní aktualizujte /etc/fstab (nezapomeňte si vytvořit záložní kopii, pro případ, že je třeba zavést systém z CDROM/DVD pro obnovení), aktualizujte řádek tak, aby se připojil /dev/sda3 na /boot (a komentujte řádek pro /dev/sda1)

Mount /boot

df -k by mělo vidět /boot je nyní 1 GB, ale musíte jej nastavit jako výchozí spouštěcí zařízení.

Použijte fdisk /dev/sda a stisknutím p vytiskněte tabulku oddílů. Uvidíš /dev/sda1 je výchozí zaváděcí zařízení.

Pomocí příkazu a v fdisk deaktivujte /dev/sda1 jako výchozí spouštěcí zařízení a opět povolit /dev/sda3 jako výchozí zaváděcí zařízení. p pro zobrazení tabulky oddílů.

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1      2048   411647   204800  83 Linux
/dev/sda2     411648  20971519  10279936  5 Extended
/dev/sda3  *  20971520  23068671   1048576  83 Linux
/dev/sda5     413696  20971519  10278912  8e Linux LVM

Restartujte

Poté, co jste někdy byli online, pokud máte pocit, že chcete využít 200 MB /dev/sda1, stačí znovu vytvořit /dev/sda1 a vložte do libovolného VG, které chcete.

8
user685804